Devátý ročník projektu Dětský čin roku je právě v běhu.

    Projekt podporuje děti v konání dobra, mapuje, kolik statečných činů navzdory svému věku vykonaly, a také je nabádá, aby o nich mluvily, psaly a tak je sdílely s ostatními. Zapojit se mohou žáci základních škol, osmiletých gymnázií a speciálních základních škol. Stačí sepsat pravdivou zprávu o skutku, který vykonali přímo oni sami, jiné děti nebo jakýkoliv dětský kolektiv. Příběhy lze posílat poštou nebo elektronicky, a to do 30. září 2013.

    Od 1. do 10. října 2013 vybere odborná komise pět finalistů v každé ze šesti vyhlašovaných kategorií a o vítězích pak rozhodne hlasování dětské poroty. Ten, kdo vykonal vítězný skutek, se stane držitelem ocenění Dětský čin roku 2013 a bude odměněn diplomem a věcnými cenami. Navíc každá škola, sdružení nebo spolek, jehož žák zvítezí v jedné z kategorií, obdrží šek v hodnotě 10 000 Kč na školní pomůcky (rozhodující je jméno organizace uvedené v přihlášce příběhu).

    Podrobné informace včetně pravidel souteže i potřebných termínů najdete na webových stránkách www.detskycinroku.cz

    Autor