Inspekce sociálních služeb je nástrojem státu, jak zkontrolovat kvalitu procesů v dané službě.

  Inspekční tým může zjištěnou praxi kladně ocenit, ale také navrhovat udělení mnohatisícových správních deliktů nebo i omezit činnost zařízení.

  Samotná kontrola obnášela studium manuálů, dokumentace v zařízení, rozhovory s pracovníky a rozhovory s klienty. Tyto tři zdroje informací byly konfrontovány a bylo zjišťováno, zda nejsou rozpory v psaných manuálech, postupech sdělovaných pracovníky a praxí, kterou zažívají klienti.

  „Takováto kontrola není rozhodně rutinní záležitost, „uvádí vedoucí zařízení Mgr. Josef Soukal. „Požadavky na sociální služby jsou stavěné spíše na pobytová zařízení typu domova pro seniory. Proto se v tzv. nízkoprahových službách, kde se klient dostane do kontaktu se službou převážně nárazově, často v situaci, kdy nemá chuť se o čemkoli bavit, a navíc třeba v podchodu rušné ulice naplňují požadavky zákona obtížněji. O to je však práce rozmanitější“, dodává Soukal

  Výsledek kontroly je pro zařízení víc než potěšující. Inspekčním týmem byly identifikovány jen čtyři kritéria, kde bylo týmu dáno nějaké doporučení, jež bylo spojeno se ztrátou jednoho bodu na škále 0 až 4. Celkově tedy bylo získáno 59 bodů z 63 možných.

  Za poslední rok prošlo Kontaktní a poradenské centrum Spektrum velkým rozvojem v oblasti terénní formy služby v okrese Havlíčkův Brod. A to přesto, že nedošlo k personálnímu rozšíření. Aktuálně navíc probíhá v místě poskytování ambulantní formy služby komplexní rekonstrukce budovy. I přes tyto procesy se týmu Kontaktního a poradenského centra podařilo úspěšně projít za poslední rok třemi kontrolami, za což patří velký dík pracovníkům služby, kteří i přes náročnou každodenní práci s uživateli drog dokáží naplňovat požadavky na vedení adekvátní dokumentace a zachovávání všech požadovaných postupů.

  Kontakt: Mgr. Josef Soukal, vedoucí programu
  mobil: 608 816 721
  e-mail: josef.soukal@kolping.cz
  Spektrum – centrum primární prevence

  Autor