Stavba protipovodňových opatření na Oparenském mlýně pokračuje.

  Protipovodňová opatření na Oparenském mlýně jsou v plném proudu (foto Asociace TOM)

  Areál mlýna okupuje bagr, po cestě přijíždí nakladače, na volných místech leží kamení, roury, všude je dosti šikovných rukou. Již nyní jsou místa, jejichž přeměnu můžeme vidět na první pohled – vyrovnávací nádrž (ještě nedávno zcela zanesená a zarostlá) se dnes již pyšní ve své původní podobě včetně tajemné mlýnské značky na obnaženém kameni.

  Protipovodňová opatření na Oparenském mlýně jsou v plném proudu (foto Asociace TOM)Protipovodňová opatření na Oparenském mlýně jsou v plném proudu (foto Asociace TOM)Stejně tak se rýsuje trasa nadzemní části náhonu. Největší stavbou pak je rozdělovací objekt na Milešovském potoce – to je dílo vpravdě nepřehlédnutelné. I zde je však patrná dobře odvedená práce od stavební firmy Dredger s.r.o., která před čtvrt rokem vyhrála výběrové řízení.

  Protipovodňová opatření na Oparenském mlýně jsou v plném proudu (foto Asociace TOM)Protipovodňová opatření na Oparenském mlýně jsou v plném proudu (foto Asociace TOM)Na samotném pozemku mlýna si nelze nevšimnout překopané zahrady. V jejím nitru již vede prakticky dokončený tunel, podzemní část náhonu. V klidu se tak můžeme těšit fotografiemi z míst, která dlouhá desetiletí nikdo nemohl spatřit. Práce se daří, i když se samozřejmě najdou drobné či větší problémy, které je nutno řešit – ať už jde o částečné přesunutí trasy náhonu, větších oprav podzemní klenby či třeba odvozu komunální skládky umně ukryté ve původní retenční nádrži.

  A-TOMOparenský mlýn (foto Asociace TOM)Nepracují však pouze dělníci placení, svou ruku k dílu přiložila i partička mladých brigádníků z Brna, Berouna, Roztok, Poděbrad, Odřepsů, České Lípy, Dobranova, Hradce Králové, Liberce a Sedlčan, ke kterým se přidala desítka německých přátel ze saského spolku Erzgebirgsvereinu. V srpnu společně dokázali, že se díky práci mladých lidí dá vytvořit kvalitní dílo všeho druhu.

  Projekt je podpořen z evropských fondů (Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 -2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je financován z ERDF).