Ničivý tajfun Haiyan, který se přehnal nad filipínským souostrovím, za sebou nechal podle předběžných odhadů místních úřadů nejméně 10 000 mrtvých. Ohromné množství lidí pak zůstalo bez přístřeší, pitné vody a potravin. Odborníci soudí, že šlo o zřejmě nejsilnější cyklon, který kdy udeřil na pevninu; zasažená území připomínají místa zdevastovaná vlnou tsunami. Na situaci hned zareagovaly humanitární organizace, které kromě jiného vyhlásily sbírky na pomoc obětem tajfunu. Redakce serveru Adam se tímto obrací na své čtenáře a čtenářky s prosbou, aby po uvážení svých finančních možností některou z těchto sbírek alespoň symbolickou částkou podpořili.

  Člověk v tísniČlověk v tísni z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni okamžitě uvolnil 500 000 korun na pomoc obětem katastrofy. Zároveň vyhlásil veřejnou sbírku SOS Filipíny s číslem účtu 37893789/0300 a na místo vysílá koordinační humanitární tým. Podpořit úsilí organizace ČvT je možné též prostřednictvím dárcovské SMS zaslané ve tvaru DMS FILIPINY na telefonní číslo 87777.

  ADRA Česká republikaMezinárodní síť organizací ADRA situaci podrobně monitoruje přímo na místě. Do pomoci se zapojila i ADRA ČR, která ze svého pohotovostního fondu uvolnila 100 000 korun a otevřela veřejnou sbírku s číslem účtu 41594159/0300, v.s. 395. Přispět lze také formou dárcovské SMS poslané ve tvaru DMS ADRA na telefonní číslo 87777.

  Český červený křížČervený kříž se podílel na evakuaci 125.000 lidí. Poskytuje okamžitou pomoc, týkající se především provozu evakuačních center. K 10. 11. obdrželo materiální pomoc Červeného kříže celkem 14 000 rodin přímo v zasažených oblastech; v terénu působí několik tisíc členů a dobrovolníků ČK. Finančně přispět na pomoc můžete do 15. 12. 2013 prostřednictvím účtu Českého červeného kříže, č.ú. 222885/5500, v.s. 777. Pomoci lze také zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem DMS CCK na telefonní číslo 87777.

  Charita Česká republikaCharita ČR se ve spolupráci s Charitou Filipíny a dalšími členy Caritas Internationalis zapojí do pomoci zasaženým lidem. Charita ČR v této chvíli uvolnila ze svého krizového fondu částku 250 000 Kč. Otevřela také sbírku Charita pro Filipíny, kam lze posílat finanční dary – číslo bankovního účtu je 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 133. Pomoci lze rovněž zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87777.

  Diakonie Českobratrské církve evangelické - logoTaké Diakonie Českobratské církve evangelické vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům Filipín. Jakýkoli finanční dar můžete poslat na sbírkové konto 292949292/0300 variabilní symbol 117.

  Lékaři bez hranicČeská pobočka mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic se aktivně zapojila do pomoci Filipínám, zdevastovaným tajfunem Haiyan. Z krizových rezerv okamžitě uvolnila milion korun. Zároveň otevřela krizovou sbírku na pomoc postiženým a zprovoznila dárcovskou SMS. Lidé tedy mohou dále pomáhat Filipínám přispěním na účet nově otevřené krizové sbírky 222666/2700 nebo formou DMS ve formě DMS MSF na číslo 87777

  UNICEFPodle odhadů Dětského fondu OSN – UNICEF jsou v zasažených oblastech více než čtyři miliony dětí, které naléhavě potřebují pomoc. Řada dětí se kvůli chaosu ztratila, některé o své nejbližší během katastrofy přišly. UNICEF se snaží najít rodiny či příbuzné dětem, které jsou v tuto chvíli v zemi samotné. Protože UNICEF působí na Filipínách trvale, již během víkendu uvolnil ze svého místního skladu terapeutickou výživu pro děti, zdravotnický materiál, barely s pitnou vodou a hygienické potřeby pro více než tři tisíce rodin žijící zejména v postiženém městě Tacloban. UNICEF ČR lze finančně podpořit příspěvkem na č.ú. 11771177/0300 s variabilním symbolem 808. Je možné také odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS UNICEF na číslo 87777

  Světlo pro světMnozí z těch, kteří po tajfunu zůstali bez pomoci, mají kvůli zdravotnímu postižení problémy se k ní vůbec dostat. Organizace Světlo pro svět, člen konfederace Light for the World, se proto obrací k veřejnosti s výzvou, aby lidé přispěli na pomoc zdravotně postiženým v zasažené oblasti. Číslo konta: 1002582504/2700, VS: 825386.