Na dopis, který vyzýval Radu České televize, aby zvážila možnost omezení propagace kouření a pití alkoholu na obrazovce, obdržela Česká rada dětí a mládeže odpověď.

  Dopis ČRDM předsedovi Rady České televize...

  Předseda Rady doc. PhDr. Milan Uhde píše předsedovi ČRDM Aleši Sedláčkovi:

  Rada České televize odpověděla na výzvu ČRDM Vážený pane předsedo,
  Rada České televize pod čj. 6/14 přijala Váš podnět týkající se četnosti záběrů, které v České televizi ukazují prezidenta republiky s hořící cigaretou, a výroků, jimiž se prezident blahosklonně vyjadřuje ke konzumaci alkoholu. Rada České televize se Vaším podnětem bude zabývat a o výsledku Vás zpraví.

  S pěkným pozdravem

  Doc. PhDr. Milan Uhde
  předseda Rady České televize
  V Praze, 22. 1. 2014