Zkus si i ty to, co od roku 1934 dělali mnozí. Žij alespoň měsíc Modrým životem z knihy Jaroslava Foglara Přístav volá, která vyšla právě před 80 lety.

  Snaž se mít více modrých políček než bílých.

  Můžeš si o foglarovkách, dobrodružství a správném životě v klubu či oddílu pouze povídat nebo zkusíš ještě dnes vše osobně prožít? Začni právě Modrým životem, který ti pomůže být podobný hrdinům knížek Jaroslava Foglara.

  V tvé mysli ať zůstane vryta pevná a jasná vzpomínka na ten den, kdy jsi se rozhodl žít Modrým životem jako chlapci v Přístavní čtvrti. ,,Modrý život“ je nejdražší památka na jejich přátelství, které málokdo poznal. A ,,Modrým životem“ žij i ty stále…

  Rozhodni se ještě dnes, že zkusíš již od zítřka žít Modrým životem. Vyplněnou tabulku pošli na adresu Pražská pobočka SPJF, Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 a po prázdninách obdržíš poštou pamětní vlaječku Modrý život a Přístav volá 1934-2014. Tabulka s měsícem tvého Modrého života se také stane součástí sbírkového fondu Jaroslava Foglara v Památníku národního písemnictví.

  Do obálky s vyplněným Modrým životem a jeho kopií přilož známky v hodnotě 30 Kč na zaslání vlaječky a potvrzené kopie tvého Modrého života zpět. Právě kopie s razítkem, že originál tvého Modrého života převzal Památník národního písemnictví, bude pro tvoji osobní sbírku velmi cenným exponátem.

  PDF s tabulkou nalezneš na www.bohousek.cz/modry-zivot

  Začni žít Modrým Životem

  Modrý život - tabulka z knihy Přístav volá (autor J. Foglar, dědicové, zdroj Bohoušek.cz) V knížce „Přístav volá“ Jaroslava Foglara žil výjimečně dobrý a ušlechtilý chlapec Láďa Vilemín, který si sestavil několik pravidel – či zákonů, které si umínil každodenně plnit a dodržovat. Z určitých důvodů tomuto každodennímu systému říkal Modrý život.
  Podle něho si pak zařídil svůj denní program i jeho kamarád Jiří Dražan a potom i mnoho čtenářů, kteří se podrobnosti o Modrém životě dozvěděli z knihy „Kronika Ztracené stopy“.

  Rozhodneš-li se i ty žít Modrým životem, dodržuj těchto jeho sedm zákonů:

  1. Ráno budeš důkladně cvičit nejméně čtvrt hodiny. (Nepodaří-li se ti to někdy výjimečně pro nedostatek času, můžeš si cvičení odbýt v jinou dobu téhož dne).
  2. Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby.
  3. Umyješ se celý studenou vodou.
  4. Nepromluvíš během dne ani jedno hrubé či dokonce neslušné slovo.
  5. Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani slovem neublížíš, nepoškodíš žádný majetek, ať veřejný či osobní.
  6. Každý den vykonáš aspoň jeden, byť třeba nepatrný, dobrý skutek.
  7. Každý den se pokusíš prožít něco radostného – přečteš si kousek nějaké knížky, příjemně se pobavíš s dobrými kamarády, dozvíš se nějakou dobrou zprávu, někdo o tobě řekne něco hezkého, ve škole dostaneš pěknou známku, prožiješ báječnou výpravu nebo schůzku se svým klubem nebo oddílem a podobně.

  V tabulce Modrého života si každý den splněná okénka vybarvi modře. Nesplníš-li některé, ponech je bílé. Snaž se mít co nejvíce okének modrých! Každý večer posuzuj přísně a spravedlivě, které okénko jsi splnil natolik poctivě, abys je mohl modře vybarvit bez výčitek svědomí.

  Nešiď sám sebe!, připsali si ve svém časopise skauti z 91. oddílu vodních skautů Kotva Plzeň
  Zdroj: http://perej91k.webnode.cz/news/modry-zivot/

  Autor