Zapojování všech generací do veřejného dění patří dlouhodobě k prioritám Zdravých měst. Cílem je zejména aktivizace mladých lidí a zvyšování jejich zájmu o místo, kde žijí.

  Zapojování mladých lidí ve městech - Litoměřice, květen 2014 (foto archiv Národní sítě Zdravých měst)

  Národní síť Zdravých měst (NSZM) ČR proto realizovala ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER projekt nazvaný „Mládež v akci? Ano, v obci!“. V rámci projektu bylo uspořádáno 12 tzv. Mladých fór, diskusí studentů se zástupci města nad celkovým rozvojem města a pět kulatých stolů s odborníky na téma zaměstnanosti mladých. Mladí lidé své aktivity a zkušenosti prezentovali na závěrečné konferenci projektu a byla také nově vytvořena a pilotně ověřena metodika pro pořádání akcí podporujících participaci mladé generace. Do projektu se za rok a půl trvání zapojilo na 620 mladých lidí ve věku od 15 do 30 let.

  Zapojování mladých lidí ve městech - Litoměřice, květen 2014 (foto archiv Národní sítě Zdravých měst)Díky projektu „Mládež v akci? Ano, v obci!“ se daří zapojovat do spolupráce s mladými lidmi čím dál více měst. V roce 2013 a 2014 bylo v rámci projektu realizováno celkem 12 Mladých fór (Jihlava, Říčany, Slaný, Tábor, Pelhřimov, Uherský Brod, Turnov, Štětí, Dačice, Mladá Boleslav, Strakonice, Karlovy Vary). Ve většině měst Mladá fóra probíhala poprvé, byla však zapojena i města, kde se již akce uskutečnila. V těchto městech byly vyzkoušeny různé inovace a obměny. Na fórech mladí lidé diskutovali a definovali největší problémy ve městě, které by podle jejich názoru měly být řešeny. Navržené problémy byly dále ověřeny anketou na školách a poté předloženy zastupitelstvu města. Akce se setkaly s velkým zájmem studentů i zástupců měst, kteří projevili zájem setkání i nadále každoročně opakovat.

  Zapojování mladých lidí ve městech - Litoměřice, květen 2014 (foto archiv Národní sítě Zdravých měst)Velký zájem vzbudily také kulaté stoly na téma zaměstnanost mladých, které se uskutečnily ve městech Litoměřice, Moravská Třebová, Kopřivnice, Chrudim a Hodonín. Mladí lidé zde mohli diskutovat s odborníky a získat informace, jaké jsou jejich možnosti po ukončení studia, pokud se jim nepodaří získat zaměstnání. Nejčastěji mladé lidi zaujala možnost získání praxe již při studiu v podobě stáží, ať už placených, či ryze dobrovolnických výpomocí. Mladí lidé naopak opakovaně zmiňují nedostatek informací o tom, co nabízí úřady práce, jaké jim mohou reálně poskytnout služby, případně pak jaké jsou výhody pro zaměstnavatele právě v případě zaměstnávání absolventů či mladých nezaměstnaných.


  V Litoměřicích proběhlo celorepublikové setkání zástupců Zdravých měst. Mezi pozvanými byli například lidé z Krnova, z Moravské Třebové a z Turnova. V litoměřickém Hradu si předávali zkušenosti, jakým způsobem nejlépe zapojit mladé lidi do rozvoje měst. Video z této akce si můžete pustit ZDE


  Zapojování mladých lidí ve městech - Litoměřice, květen 2014 (foto archiv Národní sítě Zdravých měst)NSZM ČR poskytuje konzultace i dalším městům, která projevují zájem akce pro mladé uspořádat, a shromažďuje a zveřejňuje osvědčené příklady dobré praxe z této oblasti, které slouží všem zájemcům o téma jako inspirace www.DobraPraxe.cz/cz/tema/detske-parlamenty). V rámci projektu byly vypracovány či inovovány metodické listy, které slouží jako přehledný návod, jak uspořádat mladé fórum či kulatý stůl. Výstupem z kulatých stolů jsou také tzv. záložky, které shrnují nejdůležitější informace či odkazy na zdroje informací, k možnostem, které se mladým lidem po dokončení či v průběhu studia nabízejí.
  Zapojování mladých lidí ve městech - Litoměřice, květen 2014 (foto archiv Národní sítě Zdravých měst)V závěru projektu byla uspořádána konference, která představila výstupy projektu a postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. Své zkušenosti zde prezentovali a sdíleli jak zástupci obcí, tak i hojně zastoupení studenti. Prezentovány byly i možnosti získávání zdrojů na mládežnické aktivity a projekty, které připravili a zrealizovali samotní mladí lidé.

  Výstupy projektu jsou zveřejněny na adrese www.ZdravaMesta.cz/MVA. Projekt „Mládež v akci? Ano, v obci!“ je realizován za finanční podpory Evropské unie.

  NSZM ČR a SEVER na úspěšnou spolupráci navazují novým projektem, který dále rozvíjí již realizované aktivity. Novinkou je pořádání cílených školení pro mladé, jejichž cílem je připravit mladé lidi na to, jak se aktivně zapojit do řešení dané problematiky, zjistit možnosti řešení situací a problémů, jak jednat s odpovědnými osobami či kde získat na řešení finanční prostředky. Vzniká také tematický portál „Město mladým“. Portál bude rozcestníkem pro snazší orientaci mladých, kteří se chtějí inspirovat a zapojit nějakým způsobem do aktivit k rozvoji místa, kde žijí, stejně tak bude inspirací i pro města, jak skupinu mladých motivovat a jak je zapojit.