„Jako člověk žijící s handicapem jsem byla často příjemcem pomoci druhých, to mě motivovalo k nápadu, že bych mohla já sama začít pomáhat. Věřím, že život je založen na principu brát a dávat. Dobrovolnictví pro mne byl úžasný týmový zážitek!“
  Jessica Wild, dobrovolnice ve vzdělávacím projektu, „Can Do! Volunteering“

  Mezinárodní dobrovolnické projekty v zahraničí známé jako „international voluntary projects“ či “workcamps” nebo francouzsky “chantiers” jsou ve světě poměrně rozšířeným způsobem seberozvoje a poznávání cizích zemí, spojeným s prací na veřejně prospěšných projektech. Projekty většinou trvají 2 až 3 týdny a sejde se na nich pestrá skupina kolem 8-15 mladých lidí z různých zemí světa, kteří pak společně žijí a pracují. Práce na projektech podporuje neziskové organizace nebo obce a má rozmanitá zaměření – renovační, archeologické, kulturní, vzdělávací či ekologické apod. Zajímavou možností jsou i delší dobrovolnické projekty trvající od jednoho měsíce až do jednoho roku, specifickou příležitostí je pak program EU poskytující účastníkům finanční podporu „Evropská dobrovolná služba“.

  Jednou z organizací v ČR, která výše uvedené příležitosti nabízí, je INEX-Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) s více jak 20ti-letou zkušeností z oblasti mezinárodního dobrovolnictví.

  INEX-SDA je aktivním členem skupiny „Acces 4 All“, která vznikla v roce 2005 v rámci aliance evropských dobrovolných organizací (Alliance of European Voluntary Service Organisations). Tato skupina má za cíl zapojování lidí s omezenými příležitostmi, včetně lidí se zdravotním postižením, do dobrovolnických aktivit.

  Přes celkem širokou nabídku možností a nabízenou finanční podporu u některých typů projektů je účast v ČR zatím relativně nízká. V roce 2013 se zúčastnily některé z forem neformálního vzdělávání pouze 4 osoby se zdravotním postižením, což tvoří méně než 0,3 % z celkového počtu mládeže účastnícího se neformálního vzdělávání v rámci INEX-SDA.

  Na celoevropské úrovni, v rámci Alliance, se zapojování dobrovolníků se zdravotním postižením daří každým rokem mírně zvyšovat. V roce 2013 se zúčastnilo 15 osob dobrovolnických workcampů v zahraničí a 25 v domovské zemi. Do sítě podporující zapojování „Access4All“ se vloni zapojilo 26 organizací ze 17ti zemí.

  Své zkušenosti s některou z forem dobrovolnictví s námi sdílela Jitka Burianová.

  Jitka Burianová vyrazila do Rakouska v rámci programu Evropská dobrovolná služba (INEX-SDA) Jakého projektu ses zúčastnila a o čem byl?
  V loňském roce jsem vyrazila do Rakouska čerpat inspiraci v rámci programu Evropská dobrovolná služba (EDS či EVS – European voluntary service). V hledáčku jsem EVS měla už dříve, ale nějak se mi pořád nedařilo objevit ten správný projekt na správném místě. Až před dvěma lety jsem se zúčastnila týdenního Gruntvig workshopu Ramba-Zamba ve Vídni, kde mě napadlo své staré nápady oprášit.
  Mé organizace, ve kterých jsem měla vypomáhat, byly dvě – Dance Ability a Grenzenlos, 2 dny jsem trávila s taneční skupinou a 3 dny v kanceláři Grenzenlos. DanceAbility je organizace, která se zabývá integrovaným tancem a mým úkolem byla pomoc s organizací při tréninzích, workshopech a při občasných vystoupeních. Grenzenlos je organizace, která působí v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a aktivního občanství, koordinuje mezinárodní výměny (taktéž EVS), stáže, pořádá různé workshopy, vzdělávací semináře a workcampy. Dá se říct, že je průkopníkem, a to i v samotném Rakousku, zpřístupňování těchto projektů i pro lidi s handicapem. Mojí prací byla administrativní podpora, zejména před workshopy/semináři, během nich a po jejich skončení.

  Jak ses o něm dozvěděla?
  O samotném EVS už dávno, ale nikdy předtím se mi nepodařilo najít „vhodný“ projekt. A o možnosti pobýt ve Vídni a pracovat pro Grenzenlos a Dance Ability při Gruntvig workshopu Ramba-Zamba na sklonku roku 2011, kam mě vyslal právě INEX-SDA. Začalo to tak, že jsme hledali nějaký zajímavý workcamp, což se nám tak úplně nepodařilo, ale vlastně oklikou jsem „skončila“ časem jako dobrovolník na dlouhodobém projektu EVS v Rakousku.

  Jitka Burianová vyrazila do Rakouska v rámci programu Evropská dobrovolná služba (INEX-SDA) Měla jsi nějaké obavy při zvažování své účasti?
  Měla jsem jich možná méně, než jsem měla mít:-). Navíc, nebyl to můj první dlouhodobější pobyt v zahraničí, protože ten jsem zažila ještě coby studentka s programem Socrates/Erasmus v Holandsku. Tehdy jsem rozličné obavy měla, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Takže od té doby vím, že když se chce, tak všechno se nějak vyřeší a v tomto ohledu už se moc nebojím. A navíc, Vídeň je mnohem blíž, takže v podstatě žádné velké obavy ani stresy se nekonaly.

  Co bylo pro Tebe nejzajímavější?
  Těžko říct, takhle stručně – asi jak máme na jedné straně blízko k Rakousku (myslím mentalitou a úředními procesy) a na druhou stranu, jak daleko – díky naší nedávné, bezmála 40ti leté historii. Na jedné straně bych řekla, že se mi v určitém směru líbí česká „kreativita“, schopnost si s ledasčím poradit, ale na druhou stranu v jiných oblastech máme stále co dohánět (např. veřejný prostor, jeho podoba a využití).

  Jaké jsi měla s účastí náklady a kdo je hradil?
  Myslím, že žádné, dokonce mi i něco málo z evropské měny zbylo. Náklady za můj pobyt, čítající ubytování, pojištění, dopravu, stravu a kapesné za mě hradila EU. Částka, kterou dobrovolník každý měsíc dostává, není obrovská, ale napočítaná je tak, že se s ní dá celkem vyjít, pokud člověk úplně „nehýří“.

  Co pro Tebe znamená dobrovolnictví?
  Dělat něco z dobré vůle a nadšení a ještě přitom věřit, že to má smysl!

  Střednědobé a dlouhodobé projekty, Evropská dobrovolná služba
  Kromě krátkodobých workcampů INEX-SDA nabízí také možnost vycestovat na tzv. střednědobé dobrovolnické projekty, které trvají od jednoho do tří měsíců. Náplň činnosti dobrovolníků je velice rozmanitá, dost často se jedná o výuku angličtiny nebo organizaci různých volnočasových aktivit pro děti v kombinaci s dalším tématem – např. organizace kulturních akcí, zemědělské práce či environmentální vzdělávání.
  Nabídku INEX-SDA doplňují také dlouhodobé dobrovolnické projekty v délce tří měsíců až jednoho roku. Ve srovnání s krátkodobým dobrovolnictvím představují cennější pomoc pro hostitelskou organizaci a také významnější životní zkušenost pro samotného dobrovolníka.
  Kromě „klasických“ krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých projektů vysílá INEX-SDA zájemce také na projekty Evropské dobrovolné služby, která byla do konce roku 2013 součástí neformálně vzdělávacího programu Evropské komise Mládež v akci. Od roku 2014 bude EVS ve stejném duchu pokračovat jako jedna z aktivit nového sedmiletého programu Evropské komise s názvem „Erasmus +“. EVS umožňuje mladým lidem ve věku 18-30 let účastnit se dobrovolnických projektů v Evropské unii a jejích sousedních státech. Projekty trvají od 2 do 12 měsíců a jsou zaměřeny například na práci s dětmi a mládeží, na sociální péči, ekologii nebo kulturu. Dobrovolníci pracují bez nároku na mzdu, ale mají plně hrazeno ubytování, dostávají také kapesné a příspěvek na stravu a cestu na projekt a zpět. Součástí každého projektu jsou také podpůrná školení a jazykový kurz. Pobyt a práce v cizí zemi představuje pro účastníky EVS cennou životní zkušenost. Fotografie: Jitka Burianová