INEX-SDA je aktivním členem skupiny „Acces 4 All“, která vznikla v roce 2005 v rámci aliance evropských dobrovolných organizací (Alliance of European Voluntary Service Organisations).

  Tato skupina má za cíl zapojování lidí s omezenými příležitostmi, včetně lidí se zdravotním postižením, do dobrovolnických aktivit.

  Přes celkem širokou nabídku možností a nabízenou finanční podporu u některých typů projektů je účast v ČR zatím relativně nízká. V roce 2013 se zúčastnily některé z forem neformálního vzdělávání pouze čtyři osoby se zdravotním postižením, což tvoří méně než 0,3 % z celkového počtu mládeže účastnícího se neformálního vzdělávání v rámci INEX-SDA.

  Na celoevropské úrovni, v rámci Alliance, se zapojování dobrovolníků se zdravotním postižením daří každým rokem mírně zvyšovat. V roce 2013 se zúčastnilo 15 osob dobrovolnických workcampů v zahraničí a 25 v domovské zemi. Do sítě podporující zapojování „Access4All“ se vloni zapojilo 26 organizací ze 17 zemí.

  Své zkušenosti s některou z forem dobrovolnictví s námi sdílela Hanka Roubíčková.


  Hanka Roubíčková na zahraničním workcampu (Francie, foto archiv Hanky Roubíčkové)Jakého projektu ses zúčastnila a o čem byl?
  V Itálii, od organizace Legambiente, kde jsme opravovali místní park. Práce se týkala od úprav stromů po natírání houpaček pro děti. Druhý můj workcamp byl ve Francii. Celý náš dobrovolnický tým pomáhal s organizací středověkého festivalu v městečku Souvigny.

  Jak ses o něm dozvěděla? ?
  Na nástěnce na mé VŠ (ČZU) visel plakát INEX-SDA s nabídkou dobrovolnický aktivit. A já si řekla, že by to mohla být skvělá příležitost, jak strávit prázdniny jinak než opalováním se u vody.

  Hanka Roubíčková na zahraničním workcampu (Itálie, foto archiv Hanky Roubíčkové)Měla jsi nějaké obavy při zvažování své účasti? ?
  Obavy jsou asi samozřejmostí. Měla jsem strach z přijetí do party – a jestli nebudu brzdit zbytek týmu, tedy jestli zvládnu celou pracovní náplň (Hanka je po dětské obrně, pozn. red.). Ale všechno to, co vás čeká, musíte brát jako výzvu. Jak říkali staří Římané, “buď se vrátíte se štítem, nebo na štítě“.

  Co bylo pro Tebe nejzajímavější? ?
  Že si můžete zkusit spoustu činností, od kterých vás vaše okolí (v dobrém) zrazovalo. Poznat nová místa a hlavně získat nové přátele. A ještě jedna věc, tyto zkušenosti mně zvedly sebevědomí.

  Jaké jsi měla s účastí náklady a kdo je hradil? ?
  Jen cestovné. Místo ve Francii bylo pro dobrovolníka s nějakým znevýhodněním, takže část cestovného jsem měla pokrytou. Do Itálie jsem si cestu hradila sama, ale nebyl to tak velký problém, něco jsem měla našetřeno.

  Co pro Tebe znamená dobrovolnictví? ?
  Úsměv a slovo děkuji jsou tou nejlepší odměnou na světě, lepší než vysoký plat. Osobní rozvoj. Lidé, se kterými jste v dennodenním kontaktu, ať už v roli vašich kolegů, mentorů, nebo příjemců dobrovolných aktivit, se stanou vaší další rodinou. Ano, mně dalo dobrovolnictví další rodinu.


  Workcamp je dvou- až třítýdenní skupinový dobrovolnický projekt. Sjede se na něm skupina lidí z různých koutů světa, kteří po celou dobu společně žijí a pracují. Účastníci tak mají jedinečnou příležitost seznámit se s rozličnými kulturami a zároveň poznat do hloubky kulturu země, kde jsou dobrovolníky. Kromě příležitosti přispět vlastní prací veřejně prospěšnému projektu jsou dobrovolnické projekty významným prostorem pro poznávání a učení se. Na rozdíl od brigád je práce na workcampech neplacená. INEX-SDA ročně nabízí až 2000 projektů po celém světě, ročně zprostředkujeme pobyt na workcampu v zahraničí více než 700 dobrovolníkům.