Česká rada dětí a mládeže se spolu s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi písemně obrátila na poslance v záležitosti novely zákona o soudních poplatcích.

  Zelený kruh, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Junák, Nadace Partnerství a Nadace Open Society Fund Praha žádají zákonodárce dolní komory Parlamentu ČR o podporu zmíněné novely ve znění schváleném Senátem. Věcně se jedná o totéž, oč žádaly poslance již před třetím čtením navrhované legislativní normy: totiž aby neziskovky byly osvobozeny od soudních poplatků za zápis do soudního rejstříku, a to trvale.

  Text dopisu si můžete přečíst níže.

  Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

  obracíme se na Vás v souvislosti s novelou zákona o soudních poplatcích, kterou nyní schválil Senát s pozměňovacími návrhy. Budete o ní rozhodovat na prosincové schůzi Sněmovny. Připomínáme naše stanovisko k novele, které jsme již vyjádřili v dopisech, jež jsme Vám poslali před jejím prvým a třetím čtením.

  Novela osvobozuje neziskové právnické osoby od poplatků za zápis do soudního rejstříku (jiné typy soudních poplatků budou samozřejmě i po novele neziskové subjekty nadále platit jako kdokoliv jiný). Toto osvobození existovalo až do začátku roku 2014, a zrušeno bylo pozměňovacím návrhem k novele přijímané v souvislosti s novým občanským zákoníkem, s tím, že má být zachováno jen pro subjekty s tzv. statusem veřejné prospěšnosti. Jelikož příslušný zákon neprošel, status veřejné prospěšnosti dnes není možné získat a není jasné, kdy a zda vůbec to možné bude. Praktický důsledek je, že všechny neziskové organizace dnes musejí soudní poplatky za zápis platit, a současně mají povinnost provést do tří let řadu zápisů souvisejících s uvedením jejich stanov do souladu s novým občanským zákoníkem. To představuje pro subjekty, které ze své neziskové podstaty obvykle nemají mnoho finančních prostředků, nezanedbatelnou zátěž.

  Sněmovna osvobození schválila většinou 137 poslanců, a Senát toto potvrdil, za což poslancům a senátorům děkujeme.

  Spor se vede o to, zda osvobození má být dočasné či trvalé – ve verzi schválené Sněmovnou je časově omezeno na 18 měsíců, Senát toto omezení vypustil. Jak jsme Vám psali před třetím čtením, preferovali bychom verzi bez časového omezení, tj. senátní. Panuje všeobecná shoda na tom, že osvobozeny trvale mají být subjekty, kterým se podaří získat status veřejné prospěšnosti. Logika časového omezení je taková, že po uplynutí doby 18 měsíců má již nepochybně existovat zákon o statusu, tudíž organizace, které ho získají, budou osvobozeny. Proti tomu ovšem namítáme, že zákon o statusu, i když se připravuje, nebyl dosud schválen vládou, a není jisté, zda bude vůbec přijat, přičemž i pokud přijat bude, považujeme za pravděpodobné, že dodatečná administrativa, která bude podmínkou získání statusu, bude příliš náročná pro nejmenší neziskové organizace, jež osvobození potřebují nejvíc, protože poplatky pro ně představují relativně největší zátěž.

  Proto Vás vyzýváme, abyste hlasovali pro senátní verzi novely.

  Děkujeme, že náš názor při svém rozhodování vezmete v úvahu.

  Za Zelený kruh, Českou radu dětí a mládeže, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Nadaci Partnerství a Nadaci Open Society Fund Praha

  Aleš Ziegler

  Autoři