Preventivní „tour“ Policie ČR s finalistou „SuperStar“ a dalšími osobnostmi zahájena.

  Policie České republiky zahájila preventivní tour, která se týká aktuálních otázek dětí a mládeže k tématům drog, hazardu, sdílení dat prostřednictvím internetu a sociálních sítí a úskalí kariéry mladých umělců. Tour se účastní finalista soutěže Česko hledá SuperStar Michal Hudček a moderátor Josef Kudrna.

  Police České republiky připravila s výše uvedenými protagonisty zábavní show, při které zapojuje žáky vyšších ročníků základních škol a středních škol do diskuze nad současnými problémy společnosti, které se dotýkají mládeže, jejich rodinných příslušníků a v širších souvislostech i školských zařízeních.

  Zajímavou formou se snažíme těmto skupinám přiblížit a nenásilně jim předat preventivní rady, připravit je na životní situace, se kterými se mohou setkat. Zejména upozorňujeme na zlomová období, kdy se mladí začleňují do společnosti, hledají si nové kamarády, vstupují do nových kolektivů a budují si vztahy mezi sebou. Apel klademe na první setkání s drogou a ubezpečujeme školáky, že razantní odmítnutí je jedinou správnou životní volbou.

  Prostřednictvím vyprávění životních zkušeností a příběhů již zmíněného finalisty superstar Michala Hudčeka, se přibližujeme k současným problémům mládeže, které prožívají nebo, které je mohou v životě potkat a připravit je na pro ně nejlepší jejich řešení a vždy nejlépe odpovědět na všechny jejich otázky. Spatřujeme velkou důležitost v osobním setkání a naslouchání jejich příběhů a názorů.

  Pro mnohé školáky se jedná o první setkání s Policií ČR, a to ještě v podobě zábavní show. Mladí musí vědět, že Policie ČR je tady i pro ně, že se na tuto instituci mohou kdykoliv obrátit. Poselstvím celého projektu je uvědomění si, že z každé životní „šlamastiky“ existuje cesta ven. Všechny problémy se dají řešit, pokud se o nich mluví, pokud člověk najde důvěru ve své rodině, okolí nebo i instituci.

  Dne 14. října 2014 byl projekt zahájen V Olomouci, 15. října 2014 pokračoval v Kroměříži. Do 18. prosince 2014 s show navštíví Policie ČR všechny zbývající kraje České republiky.

  Ohlasy studentů jsou velmi pozitivní, stejně jako pedagogů a ředitelů škol. Policie ČR má svoji úlohu ve školských zařízeních a to zejména v současné době, kdy už ani školní prostředí není výjimkou nebezpečných útoků.

  #inkluze #socialnizaclenovani #prevence #drogy

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  #bezpecnyinternet