pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi

Autor: Jan Husák | zařazeno: 30. 1. 2015 | přečteno 10369

Česká rada dětí a mládeže přijala pozvání Německé spolkové rady mládeže (DBJR), Polské rady organizací mládeže (PROM) a Izraelské rady organizací mládeže (CYMI) na pracovní seminář s provokativním názvem „Psát poezii po Osvětimi je barbarské“, spojený s uctěním památky holokaustu v polském Krakově a Osvětimi.

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi 27. leden se stal mezinárodním dnem uctění památky holokaustu. V tento den roku 1945 Sovětská armáda osvobodila nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Tato událost se stala symbolickým vítězstvím nad zvůlí nacistického režimu v Německu, který zřídil šest masových vyhlazovacích táborů a stovky koncentračních a pracovních táborů po velké části Evropy včetně území České republiky. Obrázky a svědectví z koncentračních a vyhlazovacích táborů šokovaly celý svět a po právu je lze považovat za jedny z největších zvůlí a zločinů proti lidskosti v historii lidstva. V Osvětimi bylo zabito a zemřelo za nelidských podmínek přes 1,5 milionu lidí, z velké většiny Židů. Celkem v rámci holokaustu zemřelo přes 6,5 milionu Židů, Romů a dalších lidí a příslušníků různých menšin a národů. Ztráty na životech během druhé světové války byly ještě násobně větší. Zvěrstva nacistického režimu dále ovlivnila životy milionů dalších lidí a děje se tak neustále, byť již v menší míře.

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi Není tedy divu – a je správné – že si toto symbolické výročí připomíná celý svět, včetně České republiky. Zároveň je dobré klást si otázku, co tato událost znamená pro dnešní dobu i práci s mládeží. Je poselství Osvětimi, Terezína… zjednodušeně holokaustu stále aktuální? Jaký účel má pro dnešní mládež? A jak tuto událost vnímají mladí lidé ve Vašem okolí?

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi Nejen zmíněný mezinárodní seminář či mezinárodní konference konaná v Praze jsou jasnou odpovědí na otázku týkající se aktuálnosti tématu. Tento seminář byl v mnoha ohledech zvláštním a také pozitivním krokem vpřed. Poprvé od druhé světové války se konal mezinárodní seminář zaměřený přímo na mládež a práci s mládeží, a to i s podporu a účastí vrcholových zástupců velvyslanectví Spolkové republiky Německo či polské ministryně školství. Poprvé se k uctění památky holokaustu v oblasti mládeže setkaly společně za tímto účelem zástupci organizací mládeže Německa, Polska a Izraele. Zároveň byli přizvání i zástupci České republiky a Rakouska. Sedmdesát let po osvobození Osvětimi existuje mezinárodní vůle podpořit dialog mezi mladými lidmi, pro které jsou tyto události „dávnou historií“, jejíž důsledky však přetrvávají dodnes. V integrující se Evropě je vůle ke spolupráci, vzájemnému poznání a snaze o pochopení takřka nepochopitelného. Zároveň je ale stále se co učit a je i výzvou pro organizace dětí a mládeže a s mládeží pracující, aby se jí chopily – zejména v kontextu současného narůstajícího neporozumění, nenávisti vůči odlišným kulturám, etnikům a lidem odlišujícím se od osobně vnímaného „normálu“. Skupinové i osobní odlišnosti mezi lidmi jsou normální a jsou faktem, nicméně není důvod, aby byly krokem k nenávisti a k jakýmkoliv zločinům.

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi Již desítky let navštěvují v rámci svého povinného i neformálního vzdělávání desetitisíce mladých Němců a mladých Izraelců tábory v Osvětimi, aby se dokázali lépe seznámit s tím, co se stalo a tolik ovlivnilo jejich národy do dnešních dní. Nicméně na události před 70 lety není dobré dívat se pouze pohledem svého národa. Není dobré se „litovat“ či „obviňovat“. Dnešní mladá generace z jakékoliv země nenese žádnou odpovědnost za to, co se stalo. Na druhou stranu nese odpovědnost za to, aby se něco podobného nikdy neopakovalo. A této odpovědnosti by si měl být vědom jeden každý z nás!

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi Je tedy i otázkou pro Českou republiku a její vzdělávací systém – ať již formální či neformální – jak se s tímto historickým dědictvím vypořádá. Jednoznačným závěrem daného semináře bylo, že nejde jen o učení se historických faktů, ale i o formování postojů a dovedností rozpoznávat drobné všední události, které pokud budou přehlíženy, mohou vést k podobným zvěrstvům, jaká se děla nejen v Osvětimi. Protože vždy se mohou opakovat situace, kdy bude rozhodováno „o nás bez nás“ – a je jedno, jestli v tu chvíli budeme „my“ Čechy, Moravany, Romy, Cikány, muslimy, Židy, homosexuály, černovlasými, tetovanými, vysokými, bohatými, chudými či jinak „se odlišujícími“.

I my v České republice máme svoji historickou zkušenost z počátku druhé světové války, kdy bylo rozhodnuto „o nás bez nás“, a mělo by být naším morálním imperativem si uvědomovat každý den, v různých situacích, k jakým následkům taková rozhodnutí spojená s lhostejností či nenávistí mohou vést – symbol Osvětimi a holokaustu jsou jedněmi z největších připomínek, které to dokazují. Snažme se tedy všichni formovat naše postoje v souladu s humanitou a demokratickým rozhodováním všech. Vzdělávací systém a organizace dětí a mládeže mají v tomto své nezaměnitelné místo a odpovědnost.

ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi Je i otázkou státu a naší společnosti, zdali chce podporovat vzdělávání i formou osobního setkání a prožitku mladých lidí jak s místy, tak lidmi z ostatních států – aby vzdělávaní mohli sami prožít a uvědomit si, co se může ve společnosti stát, pokud budeme lhostejní či přezíraví, pokud se jednotlivec nedokáže vzepřít nelidským příkazům či pracovat se svými negativními emocemi a frustracemi vůči ostatním. Ono je i pochopitelné, že když se (mladý) člověk dozví o některých věcech, začne cítit zášť či rozhořčení, ale je možné si také zároveň uvědomit, že každý nese jisté dědictví svých předků, ale nemůže za něj a je jen na každém, jak se s tím pozitivním i negativním vyrovná a čím přispěje společnosti. Není žádným tajemstvím, že každý má výsostné vnitřní právo, které mu nikdo neodebere, rozhodnout se v danou chvíli sám za sebe – dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, každou chvíli, i teď.

Vyšla Archa číslo 1/2015. Svým obsahem je značně „nízkoprahová“ Tento článek najdete také v časopise Archa č. 1/2015, jehož téma zní: „Náš práh je nízký“. Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“.Související články:
Ceník inzerce na ADAM.cz pro rok 2016 - 20.01.2016
Zástupci ČRDM podpořili premiéra Sobotku - 12.01.2016
Do nového roku 2016 všechno dobré! - 31.12.2015
ČRDM hledá účetní - 26.12.2015
Udělení Ceny Přístav mě zavazuje i do budoucna - 10.12.2015
Ministryně Valachová předala Cenu přístav 2015 - 04.12.2015
Pomáhejme dětským spolkům, ale nevoďme je za ručičku - 03.12.2015
Nová podoba Ceny Přístav zná své držitele - 27.11.2015
Petr Halada - 24.11.2015
17. listopad má spojovat, ne být oporou pro názory podporující nesnášenlivost a nenávist - 19.11.2015
Pray for Paris - 17.11.2015
ČRDM na 43. Valném shromáždění přijalo do svých řad další studentský spolek - 16.11.2015
Proběhlo 43. Valné shromáždění ČRDM - 13.11.2015
ČRDM chystá 43. Valné shromáždění - 03.11.2015
Co byste chtěli změnit ve svém okolí? - 04.10.2015
ČRDM a MŠMT zahájily sérii seminářů k programům státní podpory práce s dětmi - 08.09.2015
Informační semináře k novým Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 - 25.08.2015
Jakou hodnotu má dobrovolnická práce? Odpovědi ČRDM a vnitra se různí - 23.06.2015
Projekt České rady dětí a mládeže SAFE ukazuje potenciál dobrovolnické práce - 05.06.2015
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra - 29.05.2015
Nový ročník Ceny Přístav se blíží – poradíte, komu ji udělit? - 23.05.2015
Aktualizace! Skupinové jízdenky nad 5 osob je stále možno zakoupit na pokladnách ČD - 20.05.2015
Bambiriáda se v roce 2015 konat nebude - 19.05.2015
Na výpravu vlakem aneb Jak nakupovat jízdenky (nejen) pro oddíly - 18.05.2015
ČRDM: Postup Senátu ve věci dětských skupin hájí pestrost předškolní výchovy - 15.05.2015
Jednání ČRDM s Českými drahami pokračují - 05.05.2015
Zúčastněte se seminářů k projektu ČRDM SAFE v krajích a závěrečné konference v Praze v květnu a červnu 2015 - 05.05.2015
Strukturovaný dialog s mládeží na NGO Marketu 2015 - 01.05.2015
ČRDM má po svém 42. Valném shromáždění 97 členských organizací - 22.04.2015
ČRDM má zastoupení v poradní radě pro mládež Rady Evropy - 18.04.2015
Proběhlo 42. Valné shromáždění ČRDM - 17.04.2015
Sněmovna schválila novelu zákona o dětských skupinách: registrace bude dobrovolná - 08.04.2015
Blíží se 8. Kongres ČRDM a 42. Valné shromáždění ČRDM - 05.04.2015
ČRDM jednala s ČD - 05.04.2015
Zástupci spolků dětí a mládeže si řekli o sto milionů - 23.03.2015
Sněmovní zdravotní výbor jednal o zákonu o ochraně veřejného zdraví - 20.03.2015
Bambiriáda končí, napřesrok ji má nahradit jiný projekt - 19.03.2015
Expertní skupina NNO se sešla u místopředsedkyně Senátu Miluše Horské - 11.03.2015
Většina poslaneckých klubů podporuje dobrovolnou registraci dětských skupin - 11.03.2015
Odpor vůči novele zdravotnického zákona sílí - 09.03.2015
Hygienická situace letních táborů se jasně zlepšuje, zákon má být paradoxně tvrdší - 04.03.2015
Pozvánka na tiskovou konferenci - 04.03.2015
O malých táborech a velkých sankcích - 04.03.2015
Aktuálně.cz: Zákon o očkování zničí pořadatele akcí pro děti, varují obce - 19.02.2015
AKTUÁLNĚ: "Zdravotnický zákon" - co ČRDM na novele vadí a co požaduje - 13.02.2015
Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! (AKTUALIZOVÁNO) - 12.02.2015
Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! - 12.02.2015
České dráhy a skupinové slevy - odpověď ČD - 09.02.2015
Ceník inzerce na ADAM.cz pro rok 2015 - 14.01.2014


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Ceny v soutěži Zlatý oříšek
11. 1. 2021, 432x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 632x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+