Zdravá 5, vzdělávací projekt Nadačního fondu Albert, právě vyhlásila další ročník celorepublikové dětské talentové soutěže s názvem „Coolinaření s Albertem“.

  Soutěž je určena žákům základních škol a klientům z dalších zařízení jako jsou dětské domovy nebo nízkoprahové a volnočasové kluby. Jejím smyslem je osvěžit u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň podpořit domácí přípravu jednoduchých pokrmů.

  Coolinaření s Albertem - soutěž „Velký zájem škol o předchozí ročníky našich kuchařských soutěží nás přesvědčil o tom, že děti milují vaření a rády svůj talent v soutěžích předvedou. V letošním ročníku se zaměříme na přípravu zdravých, a přitom jednoduchých a finančně nenáročných studených pokrmů, abychom děti motivovali k domácímu vaření. To se bohužel i se společným stolováním z rodin pomalu vytrácí,“ říká Pavel Mikoška, místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert, který soutěž pořádá.

  Soutěžní disciplínou je studené párty pohoštění, jehož recept společně s fotografií zašle každý tým pořadateli. Odborná porota bude hodnotit nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin do 100 korun na 4 porce. Nákup surovin v hodnotě 100 korun pro jeden tým jako každoročně nahradí školám zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert. Uzávěrka zaslání receptů a fotografií soutěžních pokrmů do regionálních kol na email soutez@zdrava5.cz je 24. dubna 2015.

  Porota Zdravé 5 vybere do semifinále z došlých přihlášek pět nejlepších týmů z každé věkové kategorie a kraje. Do národních finále v Praze a Olomouci postoupí semifinálové týmy, které získají nejvíce hlasů ve veřejném online hlasování. To proběhne od 11. do 17. května 2015 na webových stránkách www.zdrava5.cz
  Do finále pak postoupí již jen jeden tým z každé kategorie a kraje.

  Zdravá pětka (Nadační fond Albert) Na výherce finále čekají kurzy vaření pod vedením špičkových profesionálů v oboru a další lákavé ceny. Každá škola nebo jiné zařízení, které přihlásí do regionálního kola minimálně tři týmy, obdrží jako odměnu za motivaci žáků ke zdravému vaření novou kuchařku Zdravé 5 s názvem 52 receptů na zdravé svačiny nebo večeře.

  „Coolinaření s Albertem“ je již třetí ze série talentových soutěží Zdravé 5. Více o pravidlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz


  Nadační fond Albert Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.

  Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz

  #vareni #coolinarenisalbertem #video #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor