Jan Šimáně – Galén (1. 10. 1924 – 13. 2. 2013), Bambiriáda 2003 „Víme, že opravdové přátelství je vždy možné jen mezi několika lidmi. Věříme, že spojenectvím takových přátelských kolektivů je uskutečnitelný i mír a soulad celé společnosti. I ten nejmenší paprsek čistého srdce je součástí velkého uzdravujícího záření. Nikdo z nás není marný…“