Den před projednáváním novely zákona o ochraně o veřejném zdraví v parlamentu se v prostorách ČRDM konala tisková konference k jejím možným negativním dopadům, na jejíž záznam se můžete podívat na ADAM.cz.

  Informace se objevila dokonce i ve zprávách ČT či na serveru Aktuálně.cz a 10. března odpoledne začala v poslanecké sněmovně rozprava o předložené novele, která nakonec vedla k vrácení zákona zpět do jednání Výboru pro zdravotnictví. Důvodem bylo velké množství vložených pozměňovacích návrhů, které musí výbor nejprve projednat.

  Mezi pozměňovacími návrhy zadanými do sněmovního systému je i návrh pana poslance Novotného, který obsahuje všechny naše požadavky. Návrh je ve sněmovním tisku 270 uveden pod číslem 2037 mezi řadou ostatních pozměňovacích návrhů v tabulce na konci stránky.

  ČRDM tuto problematiku stále sleduje a jsme rádi, že jsme svou aktivitou přispěli k tomu, že byl zákon vrácen do výboru. Uděláme, co bude v našich silách, abychom jeho členům vysvětlili, jaké představuje novela ve stávající podobě riziko pro budoucnost dětských táborů, škol v přírodě a podobných akcí.

  O pozměňovacím návrhu poslance Novotného najdete také informační materiál dostupný na adrese: http://crdm.cz/download/legislativa/informacni_letak_novela_st_270.pdf .
  Věříme, že získáme-li pro tento návrh podporu poslanců zdravotního výboru, jsme na nejlepší cestě dosáhnout smysluplných změn a vytvořit lepší zákonné podmínky pro zotavovací a podobné akce.


  Budeme rádi také za zprávy od vás (na karolina.puttova@crdm.cz nebo mě, ales.sedlacek@crdm.cz). Děkuji vám všem za spolupráci.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM
  Česká rada dětí a mládeže
  Senovážné náměstí 977/24
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 211 222 860
  Fax.: +420 272 049 680
  Bambiriáda www.crdm.cz
  Bambiriáda www.adam.cz

  Na táborech hrozí nové sankce a pokuty – nenechte se zaskočit!
  Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě sleduje vývoj dění, které se týká problematiky očkování dětí a sankcí hrozících pořadatelům letních táborů za správní delikty. Nabízíme vám rešerši z textů publikovaných na dané téma na serveru ADAM.cz. Zmíněné sankce mohou být pro pořadatele zotavovacích akcí likvidační.