VÝZVA k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérského umění

  Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2015 Chcete udělat něco proto, aby si česká společnost uvědomila význam těchto aktivit pro kulturní rozvoj a pro kvalitu života? Chcete propagovat unikátní systém základního uměleckého školství?

  Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Tvoříte nebo učíte? Hrajete (si)? Malujete? Fotíte a filmujete? Navštěvujete základní uměleckou školu?

  Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
  Připojte se koncerty, divadelními představeními, výstavami, uličními performancemi, semináři, dny otevřených dveří a dalšími akcemi. Společně naplňme v týdnu 23. – 31. května 2015 česká města kulturními aktivitami.

  Vyzýváme instituce, organizace a sdružení v různých regionech ČR, pořadatele zajímavých akcí, seminářů apod., aby se v týdnu od 23. – 31. května 2015 přidali k třetímu ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

  Cílem kampaně je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání. Vaše akce bude po přihlášení zveřejněna v interaktivní mapě, a veřejnost se bude moci přijít podívat, zúčastnit se, poznat něco nového, navštívit zajímavé místo…

  www.amaterskatvorba.cz/data/video.php

  Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
  Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

  Více: www.amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=o_akci

  NIPOS,
  který působí v obou oblastech, se rozhodl zorganizovat v ČR v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a v loňském roce druhý ročník 2014. Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby v celé České republice.

  Autor