Humanista Přemysl Pitter inicioval v květnu 1945 „akci zámky“, během níž bylo přebudováno několik bývalých českých zámků na zotavovny pro 850 dětí z osvobozených koncentračních táborů a z Terezína od května do prosince 1945.

  Tyto děti vesměs buď neměly rodiče vůbec, nebo se snažily bezvýsledně najít členy svých rodin, kteří s nimi před časem odjeli do koncentračních táborů, nebo byly tak malé, že si své rodiče a sourozence nepamatovaly.

  Dne 14. května se uskutečnila vzpomínková akce na počest 120. výročí narození humanisty Přemysla Pittra, který se svými spolupracovníky po 2. světové válce pomáhal najít domov pro osiřelé židovské děti, které přežily holocaust. Akce se konala v Národním pedagogickém muzeu a v knihovně J. A. Komenského.

  Židovské děti z koncentračních táborů na zámku Štiřín, květen 1945 Upírat pozornost jen na sira Nicholase Wintona a jeho „děti“ je příliš snadný způsob, jak se vypořádat s historií holocaustu českých Židů a nejen jich. Proto na počest 120. výročí narození humanisty Přemysla Pittra a u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války chtělo Pedagogické muzeum připomenout jeho heroické činy v rámci AKCE ZÁMKY, která začala v květnu 1945 po skončení 2. světové války.

  Tato akce se zapsala do historie osvobozování výrazným písmem. Avšak málo lidí dnes ví, kdo to vůbec byl Přemysl Pitter, natož co to jsou tzv. „akce zámky“. Během ní P. Pitter a jeho spolupracovníci se ujali přes 800 dětí ve věku od 1 roku až do 18 let, které přežily holocaust. Bývalé zámky byly přebudovány na zotavovny (Štiřín, Olešovice, Kamenice, Lojovice, Ládví-lékařský dům).

  Vychovatelé na terase Milíčova domu, zleva P. Pitter, A. Rottová, J. Rott, O. Fierzová, M. Horáková, A. Pohorská, F. Krch (zdroj - http://pitter.npmk.cz/) Nejvíce zachráněných dětí bylo ve věku 3-5 a 14 let. Byly to židovské děti – sirotci z osvobozených koncentračních táborů z různých koutů Evropy přicházející do Čech především od května až do prosince 1945.

  Více:
  http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/2015/TZ-NPMK-Zachrana-zidovskych-deti-akce-zamky.pdf

  Více o činnosti humanisty Přemysla #Pittera a záchraně ztracených dětí v poválečném období:
  http://pitter.npmk.cz/

  Krátký životopis Přemysla Pittera:
  http://www.milicuvdum.cz/o-skolce/premysl-pitter/

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor