Minulý týden, tedy od 7. do 11. září jste mohli v ulicích potkávat tomíky převlečené za světlušky. Po celé republice se totiž tomíci připojili k projektu Světluška.

  V tom týdnu prodávali tykadla, píšťalky a náramky lidem, kteří tak chtěli podpořit zrakově postižené. V Olomouci, Brně, Praze, České Lípě, Třinci, Berouně, Opavě a dalších městech jste mohli stejně jako loni přispět právě do pokladniček v rukou tomíků.

  Tomíci se opět připojili k projektu Světluška na pomoc zrakově postiženýmTomíci se opět připojili k projektu Světluška na pomoc zrakově postiženým Děkujeme oddílům, které se do projektu zapojily. Jmenovitě to jsou:

  TOM Trilobit, TOM Oftalmo, TOM Pawnee, TOM Chippewa, TOM Dakoti, TOM Sluníčka, TOM Tuři, TOM Sihasapa, TOM Otrokovice, TOM Robinsoni, TOM Arachné, TOM Práčata, TOM Maracaibo, TOM Kadao a TOM Divočáci.

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autoři