Adiktologická ambulance Spektrum získala při hodnocení 99% možných bodů. Po necelém roce fungování tak byla touto zásadní kontrolou prokázána vysoká kvalita služby.

  Adiktologická ambulance Spektrum vznikla 7. listopadu 2014. Od té doby ji využilo 30 osob a proběhlo bezmála 300 setkání pacientů s adiktologem. Jedná se o zdravotnické zařízení, které je určeno pro osoby, které se nějakým způsobem potýkají s jakoukoli formou závislostí, a buď se této závislosti chtějí zbavit, nebo zlepšit svůj život.

  Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je důležitým nástrojem pro sledování kvality zařízení působící v oblasti závislostí. Zařízení, které touto kontrolou úspěšně projde, získává certifikát o kvalitě a to na dobu dvou až čtyř let. Certifikace je při dotačních řízeních zohledňována i ministerstvy, kraji a městy. Vzhledem ke ztrátě jediného bodu z celkových 270 lze předpokládat, že certifikační komise, která bude výstup z certifikace posuzovat, udělí certifikaci na nejdelší možnou dobu, tedy čtyř let.

  Celý článek:
  http://www.spektrum.kolping.cz/view_news.aspx?id=1340

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.