Pomozte šířit kampaň centra LOCIKA s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ?“, která se snaží medializovat problematiku dětí zažívajících domácí násilí.

  Domácí násilí často může začínat nenápadně a jeho psychická podoba bývá stejně ničivá jako hrubé fyzické násilí. Kampaň se obrací přímo k samotným dětem a náctiletým…

  Hlavním aktérem tohoto spotu je youtuber VladaVideos.

  Videospoty pro Lociku natočilo studio Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem.

  LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím: www.centrumlocika.cz

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor