Evropská historická soutěž je určena pro mladé historiky – studenty středních škol. Nejzazší termín přihlášení je 31. 1. 2016.

  Téma IX. ročníku: „Příběh fotografie – paměť a dějiny před i za objektivem“

  Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma, a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky.

  Vyhodnocování soutěžních prací v několika kolech odbornými historickými komisemi bude probíhat ve dnech 16.2. – 6.4.2016.

  Do soutěže je možné se přihlásit do 31.1.2016.

  Více informací najdete na webu EUSTORY:
  http://www.eustory.cz/aktuality-cs

  Autor