Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.

  Hygiena na táboře

  Krajské hygienické stanice
  HS hlavního města Prahy – www.hygpraha.cz
  KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – www.khsstc.cz
  KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci – www.khslbc.cz
  KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové – www.khshk.cz
  KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – www.khspce.cz
  KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – www.khsjih.cz
  KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – www.khscb.cz
  KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – www.khsplzen.cz
  KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech – www.khskv.cz
  KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – www.khsusti.cz
  KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – www.khsova.cz
  KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – www.khszlin.cz

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnítabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory