…jste již jistě slyšeli. Tento keltský svátek byl předchůdcem dnešních čarodějnic. Jako je Samhain (keltský Nový rok) počátkem temné části roku, tak Beltine je jeho protějškem.

  Májka jako symbol jara - Beltine, spolek Boii (Boii.cz)

  Svátek jara - Beltine 2016 (Boii.cz) A také počátkem části světlé, tedy významným dělícím bodem otevírajícím dveře nadcházejícímu létu. Bylo nutné zajistit si magickou ochranu a přízeň bohů. Proto se s beltinovou nocí pojily mnohé rituály. Jaké to byly?

  Nejdůležitějším krokem byla očista po zimě a zničení všeho zlého. K tomu sloužily posvátné ohně, které po západu slunce zapalovali druidové ve svatých hájích.

  Svátek jara - Beltine 2016 (Boii.cz)Svátek jara - Beltine 2016 (Boii.cz) Večer byly zhašeny ohně ve všech domácnostech a znovu se zažíhaly až od posvěcených uhlíků očistného ohně. Tím bylo dokonáno očištění domů, ale očistit se museli také lidé, dobytek a snad i některé potraviny nebo osivo. Lidé přes oheň skákali, zvířata se přes něj prováděla nebo se okuřovala jeho dýmem. Aby se posílila magická moc ohně házely se do něj oběti, původně pravděpodobně lidské nebo zvířecí, později se tato část obřadu prováděla pouze symbolicky zástupnou obětí.

  Svátek jara - Beltine 2016 (Boii.cz)Svátek jara - Beltine 2016 (Boii.cz) Dalším důležitým aktem bylo povzbuzení plodivých sil bohyně Matky a vegetačních duchů, kteří se starali o budoucí úrodu. Proto se na polích pořádaly slavnostní průvody, ve kterých lidé oblečení do zelených barev nebo přímo do kostýmů z větví a listí, na hlavách věnce z rozkvetlých hlohových větévek, nosili tyče ozdobené jehličnatými (stále zelenými) větvemi jako symbol nesmrtelné životní energie a síly. Tento zvyk se dodnes uchoval ve stavění májů.

  Svátek jara - Beltine 2016 (Boii.cz) Více informací o tradicích keltského svátku Beltine najdete na:
  www.boii.cz/beltine

  Více o spolku Boii najdete na:
  Boii.cz

  #Boii #keltský #Beltine