Točíte na vašich akcích videa? Máte nějaké, na které jste hrdí, i když je třeba už pár let staré? Nebo se chystáte natočit letos zas něco nového? Chystá se tzv. festival táborových a oddílových filmů.
  Ve spolupráci s Filmovým festivalem v Jihlavě budou zaslaná videa prozkoumána odbornou porotou a vyhodnocen vítěz. Ten získá foto nebo videotechniku v hodnotě 10 tisíc korun.

  Podmínky soutěže
  – zaslané video by mělo mít maximálně 20 minut
  – video zašlete v běžných video formátech
  – zasílejte elektronicky na adresu info@cvvz.cz (přes e-úložny souborů), odkazem na FTP nebo na flashdisku či DVD na adresu Jejda…, z. s., Na vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava
  – uzávěrka zasílání 11. října 2016, 24:00.

  Hodnocení:
  Zaslaná videa posoudí odborná porota složená z profesionálů včetně zástupců filmového festivalu v Jihlavě.

  www.cvvz.cz/filmovy-festiva

  #cvvz

  Na akci CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech. Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO, popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích. Více informací najdete v tématickém okruhu CVVZ na ADAM.cz – www.adam.cz/cvvz.html.

  #cvvz #cvvz2016 #video #filmovyfestival

  Autoři