Protože se může na základě záplavy (především negativních) zpráv spojených s tzv. uprchlickou krizí zdát, že žijeme v době bezprecedentní migrace a Evropu ohrožuje exodus na její území, stojí za to se zastavit nad daty a statistikami. Bližší pohled na čísla o globální, evropské i české migraci vyvrací mnohé mýty a přináší překvapivá zjištění.

    Přestože se část veřejnosti mylně pod vlivem zkreslených informací z médií domnívá, že celý svět je v pohybu, například podle nové publikace IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) Global Migration Trends zůstává 97 % obyvatel planety ve stejné zemi, kde se narodili. Počet mezinárodních migrantů ve světě sice podle OSN vzrostl za poslední čtvrtstoletí o více než třetinu (tedy asi na 240 milionů), nicméně vzhledem k růstu počtu obyvatel planety se jejich podíl pohybuje již od poloviny 20. století kolem tří procent. Do této množiny migrantů je zahrnuta jak migrace za prací a studiem, tak i migrace humanitární.

    Celý článek:
    http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/jan-schroth-blizsi-pohled-na-cisla-o-migraci-vyvraci-mnohe-myty-media-uvadi-zkreslene-informace

    publikováno 1. 8. 2016

    #migrace