Dobrovolnický projekt 72 hodin ve svém závěru může klidně zkonstatovat: každý má šanci pomáhat, chce to jen opravdu chtít!

  I malý čin je víc než pouhé řeči! Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin, organizovaný Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), i ve svém pátém ročníku ukázal, že dobrovolnictví v Česku má velkou tradici. Do šesti stovek akcí se letos pustilo bezmála 30.000 lidí, o něco málo víc než loni. Tisíce dobrovolníků v celé České republice zvelebovalo své okolí, pomáhalo druhým nebo přírodě.

  Uklízely se lesy, parky, dětská hřiště a školní pozemky, sázely se stromy a keře, zkrášlovaly se autobusové zastávky, vyvěšovala se ptačí krmítka nebo se sbíraly plody určené jako potrava pro zvířata.

  Z letošního ročníku projektu 72 hodin (foto Marie Molková)Více než v jiných letech se dobrovolníci věnovali sociálním projektům. Pětačtyřicetkrát děti potěšily seniory svojí návštěvou či hudebním vystoupením. Sbíraly a třídily plastová víčka, dražily své obrázky, prodávaly dekorativní předměty, které samy vyrobily. Podpořily tak například Jakuba s autismem, rodinu s osmiletým handicapovaným Michalem, postižená trojčata Koláčkova z Pardubic, provoz stacionáře hronovské Domino, matky žijící v azylovém domě v Ústí na Labem. Uspořádaly rodinný pětiboj pro postiženou Elišku nebo drakiádu pro Martínka, který má dětskou mozkovou obrnu.

  Z letošního projektu 72 hodin - úklidová akce oddílu ZHSK (foto Michala K. Rocmanová)V době od 13. do 16. října 2016 se do akcí pouštěli nejčastěji dobrovolníci-školáci a party nadšenců, případně členové malých a lokálních organizací. Po nich následovali lidé z členských spolků České rady; nejvíc jich bylo ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z Asociace TOM, z Pionýra, z Junáka – českého skauta a z Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK).Z letošních 72 hodin - legenda ke grafu zapojení krajů do projektuZ letošních 72 hodin - graf znázorňující zapojení jednotlivých krajů do projektu Pokud jde o regionální zastoupení, nejčastějším dějištěm projektů se stal Jihomoravský kraj, po němž následovaly kraje Moravskoslezský, Středočeský a Ústecký. V těchto krajích jsou dobrovolnické skupiny nejaktivnější již tradičně.

  Přínos projektu 72 hodin (www.72hodin.cz) očima těch, kteří je prožili…
  „72 hodin – je to skvělý inkubátor dobrovolnictví. Děti do 15 let si v něm mohou ideálně zkusit dobrovolnickou práci. Je to pro ně výzva, možnost. Děkujeme za ni,“ řekla paní ředitelka Michálková z Prahy 4.

  „S projektem 72 hodin teprve začínáme. Nemáme tedy mnoho zkušeností. Zaujala nás jeho nosná myšlenka, přišla k nám v pravou chvíli, a proto jsme se rozhodli do projektu zapojit s nápadem, který bychom jinak realizovali těžko a zcela sami.“
  Dana Bačkovská, DDT Chrudim

  72 hodin 2016 - graf četnosti projektů podle hlavních katgeoriíŽáci třídy 6. B ze školy Sunny Canadian International School se rozhodli pro oživení programu v mateřské škole Sunny Canadian.: „Jsme rádi, že můžeme i tímto způsobem děti motivovat, přimět je k samostatné organizaci celého projektu, a účastí v projektu podpořit sounáležitost a spolupráci mladších a starších dětí,“ říká PR manažerka školy Michaela Halvová.

  „Přírodě mnoho bereme, tak by mělo být samozřejmé jí i trochu vracet…“ ´Dvaasedmdesátky´ se pravidelně účastníme již několik let… Je to super nápad a navíc nám i v mnohém pomůžete…“
  Tomáš Pavelka, ZŠ Tuháčkova

  crdmČRDM nabídla dětským organizacím a spolkům, zapojeným do projektu 72 hodin, 300 kusů sazenic ovocných stromů určených k vsazení. Jednalo se o stromy pěstované od počátku v ČR společností Jukka. Koordinátorům projektů zasílali organizátoři z ČRDM informační balíček s tričkem, letáky a dalšími propagačními předměty. O rozesílku se již pátým rokem postarala přepravní společnost Geis, jež zásilky České rady rozeslala zdarma po celé naší republice. Úklidové projekty ČRDM podpořila dodáním pracovních rukavic a pytlů na odpad. Ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka pak ČRDM poskytla finanční podporu 10 projektům zaměřeným na obnovu školních hřišť a zahrad. Díky této podpoře se podařilo zrenovovat běžeckou dráhu, vytvořit chodníček pro zdravé nožky, vyrobit bylinkovou zahrádku a další.

  #72hodin

  #72hodin

  72 hodinwww.72hodin.cz
  Projekt ČRDM „72 hodin“Projekt ČRDM „72 hodin“ Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů, s nimiž nápad uskutečníš, a tím se připojíš k tisícům dobrovolníků po celé naší zemi. Každoročně se do projektu zapojuje několik desítek tisíc dobrovolníků ve stovkách projektů. Projekt 72 hodin probíhá tradičně kolem poloviny října. Sleduj www.72hodin.cz, nebo na Facebook www.facebook.com/72hodin.cz.

  72 hodin