pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Snahu o odpolitizování veřejnoprávních médií provází živá polemika. Občas je i ostřejší

Autor: Soňa Polak | zařazeno: 27. 1. 2017 | zařadil/a: -maj- | přečteno 8473

Blížící se projednávání novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu ve Sněmovně přimělo její zastánce i odpůrce k diskuzi u „kulatého stolu“ na půdě Senátu.

Kulatý stůl nazvaný "Novelizace zákonů o České televizi a Českém rozhlasu" se konal 19. ledna 2017 v Zaháňském salonku Senátu Parlamentu ČR (foto Jiří Majer)

Režie významné změny zákona o veřejnoprávních médiích se ujala platforma „Svobodu médiím“, s cílem prosadit větší nezávislost veřejnoprávních médií na politických stranách. Novela chce mj. změnit způsob volby členů rady ČT a ČRo. Kandidáty by podle ní mohly navrhovat nejen parlamentní strany a hnutí, ale i skupina v zákoně taxativně vyjmenovaných organizací (zatím jich je 22). Nově vzniknout by měla i Správní rada (volená radou ČT).

A u „kulatého stolu“ bylo 19. ledna 2017 chvílemi dusno…

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý (foto Jiří Majer)O nezbytnosti přijmout novelu první promluvil Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů a člen výboru platformy „Svobodu médiím“. Zdůraznil především záměr novely: aby se na utváření mediálních rad obou veřejnoprávních médií mohla podílet občanská společnost reprezentovaná oněmi 22 organizacemi (patří mezi ně i Česká rada dětí a mládeže, ČRDM). „Koluje mýtus, že si seznam těch organizací vymyslela nějaká skupinka lidí. Není to tak, byl inspirován bavorským modelem,“ pronesl Adam Černý.

Předseda Televizní rady ČT Jan Bednář (foto Jiří Majer)Bavorský model přiblížil předseda stávající Televizní rady ČT Jan Bednář. Poukázal na to, že německý model vznikl po válce, kdy spojenci vykonávající okupační správu nemohli plně důvěřovat politické reprezentaci, a tak se snažili zapojit pro ně věrohodnější, společensky uznávané organizace. „Potřebovali rychle rozběhnout veřejnoprávní vysílání a tohle byla příležitost,“ vysvětlil Jan Bednář.

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Názorům u „kulatého stolu“ naslouchal i předseda ČRDM Aleš Sedláček, kterého tento moment zaujal: „V oblasti práce s dětmi a mládeží to totiž probíhalo velmi podobně. Díky tomu je její úroveň v oblastech, kde tato okupační správa působila, dnes na vysoké úrovni. V podobném duchu byla vytvořena struktura, definovaná podpora státu, dobrovolníků, nastaveny možnosti nominací zodpovědných úředníků občanskými iniciativami. Představte si, že na krajském nebo okresním úřadu máte úředníka – specialistu na mládež, kterého vyberou organizace, které pracují s dětmi a mládeží! Úřad ho pak zaměstná dle platného pracovního práva. Přijde vám to jako klientelismus? Střet zájmů? Prorůstání veřejné a soukromé moci? Když jsem to slyšel prvně, přišlo mi to šílené. Když se seznámíte s fungováním tohoto systému, pak to musíte brát s respektem a v některých ohledech jim závidět. Není náhodou, že ČRDM aktivně spolupracuje s Bavorským kruhem mládeže. Mají dobré zázemí a možnost se nad některými společenskými problémy a potřebami zamýšlet hlouběji, než je tomu u nás,“ uvedl Aleš Sedláček pro server ADAM.cz.

Co dalšího zaznělo u kulatého stolu
Poslanec Ivan Gabal (foto Jiří Majer)Poslanec Ivan Gabal, který je podepsán pod návrhem novely, bez obalu pojmenoval aktuální situaci v radách: „Nyní platí, že rozdělení míst v radách je odrazem poměru sil ve Sněmovně a zákulisních politických dohod parlamentních stran, které vysílají do rad ‚své‘ reprezentanty a očekávají, že se tak budou také chovat. Proto je vyloučené, aby se v radách objevili nezávislí kandidáti, osobnosti, odborníci nebo zástupci občanského sektoru,“ řekl Ivan Gabal.
Generální ředitel ČRo René Zavoral vytkl předkladatelům novely nedostatky obsahové i právní. Podle něj novela neřeší pro rozhlas skutečně důležité problémy, jako třeba digitalizaci, a její záměr se zužuje výhradně na volbu kontrolních orgánů. Ve svém proslovu poukázal i na vyšší náklady. „V návrhu se píše, že nový systém přispěje k úsporám. Členství v radě má být sice čestné, ale Český rozhlas bude kromě cestovních náhrad hradit i ušlou mzdu a spolu s novou správní radou vznikne i její kancelář až s pěti zaměstnanci. Když jsme si to namodelovali, tak dosavadní Rada Českého rozhlasu s celým aparátem stojí kolem devíti milionů korun, tento nový model by stál 19 milionů korun,“ konstatoval René Zavoral.
„Pošlete mi ten výpočet, mrknu se na něj, já jsem došel k číslu asi třetinovému,“ přihlásil se znovu o slovo Ivan Gabal s námitkou, že po novele by veřejnoprávní rozhlas utratil za radní a spol. o deset milionů korun víc. „Nebudu zveřejňovat vaše připomínky, ale úroveň jejich zpracování…? To mě seznamte s tím, kdo to dělal – to ale byla lemplácká práce,“ dodal.

Členka výboru platformy "Svobodu médiím" Hana Marvanová (foto Jiří Majer)Aleš Borovan (v popředí) ze serveru Borovan.cz (foto Jiří Majer)Většina diskutujících odpůrců novely poukazovala na podle nich neprůhledný způsob výběru „privilegovaných“ organizací, a především na jejich údajný střet zájmů. Třeba Aleš Borovan ze serveru Borovan.cz řekl, že z ČT obdržel oficiální odpověď, že momentálně s ní spolupracuje 16 z 22 vyjmenovaných organizací. V České televizi mají podle něj své byznysové zájmy.
Výhradám o střetu zájmů se rezolutně postavila členka výboru platformy „Svobodu médiím“ Hana Marvanová. „Pokud by někdo chtěl argumentovat tím, že jde o organizace, které si v těch médiích chtějí prosadit své byznysové zájmy, tak to je urážka těch organizací,“ rozohnila se advokátka.

Zleva: poslanec Ivan Gabal, členka výboru platformy "Svobodu médiím" Hana Marvanová, místopředsda Senátu PČR Jiří Šeták a předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý (foto Jiří Majer)„Výše uvedené názory je potřeba chápat v kontextu stávajícího modelu,“ míní Aleš Sedláček. „Dnes je zapotřebí právě nominace společenských organizací. Finální výběr ale provádí politické strany. Obsazení rady se pak může stát předmětem politického obchodu, tak jak to občas můžeme sledovat při projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně. Právo obsadit místo mají v novém návrhu jak politické strany, tak vybrané společenské organizace. Politické strany by tedy mohly jasně deklarovat své lidi, kteří by se pak nemuseli schovávat za nominace nepolitických organizací. Výběr organizací by měl pokrýt jak přímo zainteresované profese v televizním a rozhlasovém průmyslu, tak střešní organizace neziskového sektoru z různých tematických oblastí. Tyto organizace samozřejmě mají velkou legitimitu a důvěru jak veřejnosti, tak politického spektra. Lze ji prokázat například počtem členů, počtem podporovatelů z řad veřejnosti, uznáním od státu, historií organizace apod. Kulatý stůl sezval do Senátu místopředseda horní komory Parlamentu ČR Jiří Šesták (foto Jiří Majer)Myslím, že se náš neziskový sektor od (Sametové) revoluce posunul a že dnes jsou některé jeho části zastřešeny opravdu reprezentativními a silnými organizacemi s pevně nastavenou demokratickou kulturou. ČRDM se stovkou členských organizací dětí a mládeže, kam patří třeba skauti, pionýři, táborníci či různé studentské a mládežnické organizace, se rozhodně mezi takové „střechy“ počítá. V součtu je to pak více než dvě stě tisíc dětí a mladých lidí,“ řekl Aleš Sedláček ADAMu.cz.

Hana Marvanová poukázala mj. na fakt, že zatím žádný pořad ČT nebo ČRo nevěnoval diskuzi o novele prostor, byť třeba i v pozdních nočních hodinách. „Je smutné, to si tady neodpustím, že právě média veřejné služby, která by měla poskytovat veškeré informace pro svobodné vytváření názorů občanů, se této problematice nevěnují vůbec.“
Ředitel Českého rozhlasu zvedl „hozenou rukavici“ a slíbil nápravu.


Více informací lze nalézt na http://svobodumediim.cz

Dopis o společné podpoře poslaneckého návrhu novely zákona o ČT a ČRo

Související texty publikované na ADAM.cz:
Poslanci navrhují odpolitizování médií veřejné služby
ČRDM podpořila dopisem návrh novely zákona o ČT a ČRo
Podpisy pro novelu zákona o ČT a ČRo


#svobodumediimSouvisející články:
Generace s názorem #prezident - 06.01.2018
Nejsem žádný udavač, lidem chybí sebevědomí ozvat se proti autoritám, říká Jakub Čech - 16.12.2017
Policie nařídila sejmout vlajky Tibetu a Tchaj-wanu nezákonně, rozhodl soud - 14.12.2017
Výsledky Studentských prezidentských voleb - 14.12.2017
Seznam ministrů. Podívejte se, kdo je kdo v Babišově vládě - 13.12.2017
Každý skaut a skautka mají stokrát větší obdiv než ten neskaut na hradě - 23.11.2017
Prezident by měl být mladší než ten současný - 05.11.2017
Tvojepoprve.cz - 14.10.2017
Co říkají krajští volební lídři na problematiku dětských spolků? - 12.10.2017
Volby? Jak to vidí Kovy... - 12.10.2017
Jak fungují předvolební průzkumy? Vyzkoušejte si interaktivního průvodce - 11.10.2017
Výsledky Studentských voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 05.10.2017
Chcete se zapojit do Měsíce filmu na školách? Nezapomeňte se přihlásit do pátku 6. 10. - 05.10.2017
Zveme Vás na workshopy na Zóně demokracie - 03.10.2017
Hledáme mladé ambasadory - 02.10.2017
Blíží se konec registrací na konferenci Forum 2000 - 29.09.2017
Studentské volby 2017 - 21.09.2017
Přihlašování středních škol do Studentských voleb 2017 tento týden končí - 21.09.2017
Je důležité být součástí týmu. Rozhovor s Petrem Mikešem, skautem a soudcem Nejvyššího správního soudu - 17.09.2017
Mladí Češi společnosti a politice nerozumí. Jsou na tom nejhůře v rámci zemí V4 - 06.09.2017
Příběh třetí lidské pochodně na webu ČT - 04.04.2017
...vlaje tibetská vlajka... - 10.03.2017
Pracovní setkání s ministrem kultury na téma zákonů o médiích - 05.03.2017
Career DAYS 2017 aneb Do roku 2020 ovládnou pracovní trh mileniálové. Jsme na to připravení? - 01.03.2017
Největší dokumentaristická soutěž u nás hledá autory - 26.02.2017
Co se skrývá za názvem Projekt NECME? - 26.01.2017
Prezident 21? - 15.01.2017
Reakce ministra financí Andreje Babiše na dopis ČRDM k novele zákona o ČRo a ČT - 22.12.2016
Postoj ministryně školství Kateřiny Valachové k novele zákona o ČT a ČRo je neutrální - 20.12.2016
Poslanci navrhují odpolitizování médií veřejné služby - 08.12.2016
ČRDM podpořila dopisem návrh novely zákona o ČT a ČRo - 01.12.2016
Podpisy pro novelu zákona o ČT a ČRo - 29.11.2016


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 668x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+