Již třetí ročník turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu se koná 25. března 2017 v Táboře.

  ZŠ Zborovská – u Zimního stadionu, Tábor, prezentace: 8,30 hod. Pro účastníky ze vzdálenějších míst je možnost přespání ve třídách školy. S sebou spacák + karimatka. Příjezd v pátek do 22,00 hod.

  Oběd: 25. 3. 2017 zajištěn, pití a občerstvení možno zakoupit po celou dobu turnaje.

  Vybavení družstva: Volejbalový míč, pokud možno stejná trička (dresy), seznam všech účastníků: adresa, datum narození, nejlépe elektronicky.

  Vybavení jednotlivce: čistá sportovní obuv do haly (nesmí zanechávat šmouhy), průkazka zdrav. pojišťovny.

  Poplatek za každého účastníka (i realizační team) : 80,- Kč

  Kategorie:
  Nejmladší kategorie: 7 – 9 let N
  Mladší kategorie: 10 – 12 let M
  Starší kategorie: 13 – 15 let S

  Kontakt organizátoři: Pavel „Marťan“ Martínek levap.kenitram@gmail.com tel: 777 881 190 ICQ:333 885 836

  Další podrobnosti, přihlášku a pravidla turnaje najdete na:
  http://www.radambuk.cz/3-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku-tabor-25-3-2017/