Již čtvrtým rokem se pracovníci a klienti Kolpingova díla České republiky zapojili ve středu 17. května 2017 do tradičního jarního úklidu ve Žďáře a jeho blízkém okolí.

  Akce Čistá Vysočina, do které se zapojují tisíce dobrovolníků, se koná obvykle v rámci kampaně Den Země (22. dubna) a realizuje se již po deváté.
  „Úklid neproběhl v původním dubnovém termínu, protože tehdy po ránu nasněžilo. Dnešní den byl již slunečný a s podstatně vyššími teplotami,„ doplnila Barbora Augustýnová. Za Kolpingovo dílo se zapojilo 8 pracovníků a několik klientů.

  Kolpingovo dílo ČR přispělo k čistější VysočiněKolpingovo dílo ČR přispělo k čistější Vysočině

  Úklid odpadků na veřejném prostranství neprobíhá nahodile, ale dle domluvy s městským úřadem. „My již za poslední roky máme na starosti stejná místa, kde je potřeba po zimě uklidit. Sbíráme tak odpadky u mezi nádražím a Žďasem, u výpadovky na Brno, na Libušíně a okolo Bránského rybníka.“, uvádí Josef Soukal, koordinátor aktivity v Kolpingově díle. Za předchozí roky se již podařilo několik neobvyklých nálezů. „Jednou jsme našli na kraji lesa celý pytel vyloupaných plat od prášků na výrobu pervitinu. Jindy zase hromadu kůží z větších zvířat. A odhozená elektronika asi nikoho nepřekvapí.“

  Kolpingovo dílo ČR přispělo k čistější VysočiněKolpingovo dílo ČR přispělo k čistější Vysočině

  Letošní úklid jsme rozšířili o trochu netradiční formu. Rozdali jsme pytle i mezi klienty Kontaktního a poradenského centra Spektrum, kteří si sami uklidili v blízkosti míst, kde žijí. A to ať už jde o stan, chatku nebo jiné místo. „Věříme, že tak dojde nejenom k okamžité eliminaci odpadků, ale že zapojení lidé budou více dbát na udržování čistoty i během delšího období“, uvádí Barbora Augustýnová, vedoucí centra.

  www.kolping.cz