Populárně-naučná výstava fotografií České společnosti pro ochranu netopýrů vám odkryje velká tajemství o životě fascinujících letounů.

  „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ (Ceson.org)

  Až do 6. října 2017 ji najdete v přízemí pevnosti hned u Laudonova sálu v Pevnosti poznání.

  „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ (Ceson.org) Výstavu připravil zoolog Evžen Tošenovský z přírodovědecké fakulty. Zahrnuje 14 panelů s fotografiemi a poučnými texty.
  Expozice prozrazuje celou řadu zajímavostí o rozmanitosti netopýřích druhů vyskytujících se v České republice. Krom informací o způsobu jejich života či metodách výzkumu se také dotýká problematiky jejich ochrany, zejména z pohledu soužití netopýrů a lidí v budovách. Čekají vás panely s fotografiemi českých chiropterologů* a doprovodné komentáře s ukázkami literatury, výzkumných pomůcek či speciálních budek pro netopýry. Součástí výstavy jsou stejně tak zábavné pracovní listy pro děti nebo prezentace hlasů několika druhů netopýrů z ultrazvukového detektoru, kterou si můžete sami pouštět.

  *nauka o letounech

  http://www.pevnostpoznani.cz/netopyri-tajemni-i-zranitelni-chystame-pro-vas-okridlenou-vystavu/

  Muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci
  Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání vzniklo z bývalého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce. Rekonstrukce významné budovy se podařila díky Evropské unii. Dotace byla poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je řízen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

  www.pevnostpoznani.cz

  #výstava #netopýr