Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemůže při rozdělování dotací z programu IV postupovat dle řešení navrženého Českou unií sportu. Sportovní svazy a střešní sportovní organizace, které mají nárok na dotaci z programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, nemohou tuto dotaci dále přerozdělovat dalším spolkům.

    Toto přeposílání dotace dalším příjemcům je výslovně zakázáno v Zásadách vlády pro poskytování dotací. Také dle rozpočtových pravidel mohou být pouze jedinému příjemci dotace ukládány další povinnosti…

    Celý článek:
    http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-nemuze-pri-financovani-sportu-postupovat-dle-navrhu-cus