V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek.

  Třebíč se může pochlubit novou naučnou stezkou nazvanou „Přírodní bohatství městského parku Hrádek“ (foto ČSOP)

  Ten se nově může pyšnit naučnou stezkou s názvem „Přírodní bohatství městského parku Hrádek“, kterou zde vybudovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s městem Třebíč v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Stezka má pět zastavení s přírodovědným i historickým obsahem.

  Třebíč se může pochlubit novou naučnou stezkou nazvanou „Přírodní bohatství městského parku Hrádek“ (foto ČSOP)Městský park Masarykovy jubilejní sady Na hrádku byl založen v roce 1926 místním okrašlovacím spolkem. Na jeho zalesněnou část navazuje prudký skalnatý svah, odkud je krásný výhled na městské památky UNESCO. Jižně exponovaný svah údolí řeky Jihlavy je unikátní ukázkou pestrých rostlinných a živočišných společenstev skalní stepi. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin a živočichů, k nejvýznamnějším patří modrásek rozchodníkový, hojný je výskyt kudlanky nábožné a saranče modrokřídlé.

  Třebíč se může pochlubit novou naučnou stezkou nazvanou „Přírodní bohatství městského parku Hrádek“ (foto ČSOP)„Lokalitu jsme vytipovali na základě předchozí studie přírodně cenných lokalit nacházejících se ve městě“, říká Václav Křivan z Českého svazu ochránců přírody Kněžice. „V posledních letech jsme v nejzajímavějších částech parku Hrádek provedly ochranářské zásahy s cílem potlačit výskyt invazního trnovníku akátu. V tomto náročném boji budeme i nadále pokračovat,“ doplňuje Václav Křivan.

  Třebíč se může pochlubit novou naučnou stezkou nazvanou „Přírodní bohatství městského parku Hrádek“ (foto ČSOP)První z tabulí zhruba 1,5 km dlouhého okruhu se nachází při vstupu z ulice Hrádek u bývalého DDM a informuje návštěvníka o historii parku a dendrologii. Další tabule jsou umístěny na hraně jižního svahu u pěší stezky. Věnují se zvířatům a hmyzu žijícím v parku. Obsahem následujícího zastavení, které se nachází u bašty, je botanický popis místa. Na poslední z tabulí, která informuje o geologii, narazí návštěvník u řeky v Hasskově zahradě, odkud je pěkný pohled na skalní masiv.

  „Cílem programu NET4GAS Blíž přírodě je přilákat veřejnost do přírody a také vzbudit zájem o její ochranu. A nejedná se jen o přírodu vzdálenou lidským obydlím, ale stejnou měrou také o přírodu ve městech, kterou místní mohou zažívat o to častěji,“ říká Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS, která je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007. Stezka v parku Hrádek je 85. přírodní lokalitou zpřístupněnou veřejnosti Českým svazem ochránců přírody v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.


  Český svaz ochránců přírodyČSOP - logo je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

  Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.