Od roku 2003 tak od silnic zmizelo už více než 217 000 stromů a vysazeno bylo přitom jen asi 130 500…

    Arnika sestavila každoroční statistiky kácení a výsadby stromů podél silnic v českých a moravských krajích. Výsledky opět potvrdily neblahý trend, protože počet pokácených stromů převládá nad vysazenými. V souhrnu za celou Českou republiku byly za každé tři pokácené stromy navráceny do krajiny pouze dva nové.

    Z naší krajiny tak mizí jeden z jejích typických prvků, aleje podél cest. Přicházíme tím nejen o cenné biotopy a historické dědictví, ale také o přirozenou ochranu před extrémními projevy změny klimatu. V roce 2016 se nejvíce sázelo ve Středočeském kraji, kde jeden pokácený strom nahradili silničáři devíti novými. Z dlouhodobého hlediska se téměř rovnocenný poměr mezi kácením a novou výsadbou daří udržovat v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Jednoznačně v neprospěch stromů podél silnic hovoří údaje z Jihočeského, Královehradeckého a Plzeňského kraje.

    Celý článek:
    http://arnika.org/stromu-podel-silnic-v-roce-2016-opet-ubylo-obrat-by-mohl-prinest-adaptacni-plan-na-zmenu-klimatu

    #eko #alej #strom #arnika