Hodina H vyslala během listopadu a prosince pracovníky s mládeží nejen z Pelhřimova a Kraje Vysočina na dva různé projekty ve Španělsku.

  Jeden byl zaměřen na zviditelňování projektů pro mládež a druhý na genderovou problematiku.
  První projekt se konal na konci listopadu v části Barcelony Mollins de Rei. Projekt byl realizován v rámci programu EU Erasmus+ pro pracovníky s mládeží a hostitelskou organizací byla místní organizace Radikal Rekords. Školení se zúčastnilo deset organizací z deseti zemí EU: Belgie, Bulharsko, ČR, Itálie, Kypr, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko, z každé organizace dva zástupci. Jedním z výstupů celého projektu je i příručka s návodem na zviditelňování projektů, šíření a využívání jejich výsledků ke sdílení pro ostatní organizace.

  Druhý projekt s názvem „Gender Violence Among Youth and Teenagers“ se konal v prosinci ve Valencii. Program se skládal z prezentace zapojených organizací a sdílení zkušeností. Účastníci navštívili centrum pomoci pro ženy v problematických životních situacích v městečku Picassent, ve Valencii se pak zúčastnili setkání s místní zástupkyní organizace za práva žen. Dále se zabývali problematikou genderově orientovaného násilí, šikany a problémů v LGBT komunitě.

  Oba projekty přinesly mnoho nových poznatků, zkušeností, kontaktů a zajímavých nápadů, jak podpořit neformální vzdělávání a řešení jednotlivých témat.

  Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

  Eva Havlíčková