Studenti Petra Sýkorová a David Ulvr počátkem října 2017 vycestovali do New Yorku jako mladí delegáti České republiky do Organizace spojených národů (OSN).

  Mladí delegáti do OSN za Českou republiku: Petra Sýkorová a David Ulvr

  Jejich cílem bylo reprezentovat naši zemi a zastupovat zájmy a práva české mládeže na mezinárodní úrovni.

  „Naše působení v roli mladých delegátů do OSN v New Yorku – to byly nezapomenutelné tři týdny! Program byl nabitý – museli jsme zvládnout přes 80 jednání, ale stálo to za to. Namátkou: přednáška pojednávající o nezaměstnanosti mladých lidí, side-event o snižování věkové hranice u voleb nebo projednávání dopadu nových technologií na pracovní trh, došlo i k prezentaci lidského robota… A skvělý adrenalin byl náš živý proslov do celého světa,“ říkají delegáti.

  Po návratu do ČR zahájili Petra a David besedy se studenty a mladými lidmi Debatují o společenském zapojení mladých, o možnostech, o celosvětových problémech v každodenním životě, objasňují nejasnosti, inspirují a pomáhají s překonáváním překážek, se kterými se mladí lidé v naší společnosti potýkají.

  „Máme spousty nápadů a chceme je s vámi sdílet na besedách,“ říkají Petra a David.

  První setkání se studenty v Čechách proběhlo v Národním parlamentu dětí a mládeže. „Byla to velice živá debata s hojnou účastí mladých lidí, které především zajímalo reálné ovlivňování politického dění mladými delegáty na mezinárodní úrovni,“ shrnula besedu Míša Doležalová, velvyslankyně NPDM.

  Máte zájem o besedu s Petrou nebo Davidem?

  Vše k tomu potřebné najdete zde:
  CHCI SI REZERVOVAT TERMÍN BESEDY

  CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC O PROGRAMU A O FORMÁTU BESED

  Program mladých delegátů do OSN realizuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.