Vydejte se s námi na cestu za kořeny naší civilizace. Přijďte poznat příběh zemědělství od pravěké zrnotěrky přes vznik Lhot, dovoz brambor z Ameriky, objev zákonů dědičnosti až k umělým hnojivům a zemědělským dronům.

  Výstava je připravena ke 100 letům existence Národního zemědělského muzea, k jehož zakladatelům patřil významný politik Antonín Švehla, a ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

  Napadlo vás někdy, co je největší objev, chcete-li know-how lidstva? Zapomeňte na elektroniku, techniku či medicínu, kořeny nejdůležitějšího objevu lidstva sahají mnohem dál, nejméně 5 tisíc let před začátek našeho letopočtu.
  Je to zemědělství. Tvoří základ společnosti, umožňuje její přežití, dalo možnost rozvoji řady dalších odvětví, vědy a techniky. Vždyť obděláváním půdy a chovem hospodářských zvířat se až do 19. století živila převážná část obyvatel.

  V Národním zemědělském muzeu představujeme zemědělství jako Fenomén. V jubilejním roce dokonce hned dvakrát.
  Ve čtvrtek 15. března otevřelo Národní zemědělské muzeum u příležitosti svého 100 výročí existence novou interaktivní expozici Zemědělství. Návštěvníkům přiblíží vývoj tohoto oboru od pravěku až do současnosti se všemi zvraty, propady i úspěchy.
  A 28. září ji rozšířilo o výstavu unikátních, převážně trojrozměrných předmětů ze sbírek NZM a dalších institucí, jejichž výběr pokrývá celé dějiny zemědělství od nejstarších dob do současnosti. I budoucnosti.
  Výstava je součástí jubilejních oslav vzniku České republiky, navštívit ji můžete od 28. září 2018 do 30. 6. 2019.

  Nad výstavou Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech převzal záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman.

  http://prazskamuzea1918-2018.cz/prazska-muzea-1918-2018

  https://spolecnestoleti.cz/cs/aktuality/jubilejni-vystava-0