Pro skauty a skautky je 17. listopad nejen největším svátkem svobody a demokracie, ale také příležitostí připomenout osudy všech, kteří za tyto hodnoty, na nichž skauting stojí, bojovali.

  Skauti a skautky postaví tábor na Národní třídě, zazpívají skautskou hymnu u pamětní desky…

  „Jedním z nejjednodušších způsobů, jak dnes vysvětlit malým skautkám a skautům, co je to totalitní režim, je povědět jim: »Představte si, že byste nemohli chodit do skautu, bylo by to zakázané. A za skautování byste mohli skončit ve vězení«. Proto 17. listopadu přicházíme na Národní třídu říci: Díky, že můžem. Svobodně skautovat, žít ve svobodné společnosti. Ten dík patří i tisícům skautek a skautů, kteří boj za svobodu a demokracii tvrdě zaplatili: v koncentrácích, v odboji, v lágrech, v ilegalitě,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

  Skauti a skautky na Národní třídě 17. listopadu (foto Kristýna Padrtová, 2017) Nejvýrazněji se letos skauti a skautky zapojí do pražské akce Korzo Národní, kde dokonce postaví malý skautský tábor. V deseti podsadových stanech bude připraven program pro děti i dospělé. Seznámí se v nich s příběhy skautů a skautek, kteří bojovali za svobodu a demokracii, vyzkouší si skautské aktivity, prohlédnou si předměty vyrobené skauty zavřenými ve vězení, ale dotknou se i současného rozkvětu skautského hnutí v Česku (12-18:00). Po celou dobu bude k dispozici také stánek, kde bude možné vyrobit si vlastní svíčku. Skauti budou rovněž držet čestnou stráž u pamětní desky na Národní třídě a na tomto místě v 13:00 zazpívají státní a skautskou hymnu a vyslechnou promluvu starosty Junáka – českého skauta, Josefa Výprachtického.

  V sobotu 17.11 se stane laureátem Ceny Paměti národa skaut a odbojář Jiří Světlík (1924). V roce 2017, při přebírání Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje, uvedl: „První bod [skautského] slibu zněl trochu jinak než dnes. A to: Budu milovati vlast svou, Republiku československou, a sloužit jí věrně v každé době. To jsem tedy dělal, svůj slib jsem splnil.“

  Osudy Jiřího Světlíka zpracoval Skautský institut:
  https://www.skautskyinstitut.cz/stories/jiri-svetlik-1924/

  Oslav Dne boje za svobodu a demokracii se ale neúčastní pouze pražští skauti a skautky, další akce probíhají v regionech.
  Například:

  Český Krumlov
  Skauti ze skautského střediska Pod Kletí a jejich přátelé rozsvítí světla na svahu Křížové hory, svíčky a lucerny vytvoří velké srdce jako připomínku obnovy demokracie a skautingu v České republice. Akce začíná v 18:00.

  Vrchlabí
  „Rozhodli jsme se uspořádat akci jako setkání občanské, přátelské, ale zejména povzbuzující a inspirující k životu ve svobodné společnosti, kterou máme to štěstí sdílet, ale proto bychom ji také měli zodpovědně udržovat,“ říká Pavel Žalský, jeden z organizátorů připomínkové akce ze skautského střediska Dobráček Hostinné. Podvečerní akce naváže na odpolední skautskou hru, která má klukům a holkám z oddílů přiblížit, podobně jako v předchozích letech, rozdíl mezi demokracií a totalitou a vede je k tomu, že o svobodu a demokracii má smysl se zasazovat, i když to může znamenat riziko. Hry se účastní desítky skautů nejen z Vrchlabí, ale i z okolních oddílů a středisek – např. Hostinného, Mostku, Dolní Kalné nebo Lánova.

  Česká Lípa
  Českolipští skauti se na místní připomínce 17. listopadu ujmou role vlajkonošů, čestné stráže a budou rozdávat trikolóry

  Boskovice
  Připomínku 17. listopadu pořádají i boskovští skauti, před památníkem obětem totalitních režimů v ulici Antonína Trapla (pod kostelem) od 17:00.