Dětský domov v Krompachu začátkem prosince opět zažil velkou slavnost, která se každoročně – již od roku 1999 – koná v čase předvánočním. 19. Andělská slavnost přinesla milá setkání a pohádkovou atmosféru.

  Druhý prosincový víkend vždy zahalí dětský domov sváteční čas, nastává totiž Andělská slavnost, která dětem přináší mnoho divadel, písniček, tvořivých dílen a především milých a kouzelných společných chvil. Hlavní část slavnosti nastává v sobotu odpoledne, kdy jsou pro děti připraveny tvořivé dílny, následují vystoupení dětí z dětského domova a koncert v místním kostele.

  19. Andělská slavnost Sobotní večer vrcholí andělskou hostinou, která je určena pro děti a jejich hosty. „Všichni se slavnostně oblečou, a jak zazvoní zvoneček, tak scházíme dolů do jídelny, kde je připravena slavnostní brána a andělé, kteří nás přivítají,“ popisuje slavnost slečna, která slavnost letos zažije již podeváté a dodává: „slavnost začíná tanečním zahájením a pak již nastává slavnostní hostina.“
  „Hostina je nejlepší,“ přidávají se ostatní děti. „Hlavně čokoládová fontána, která teče proudem!“

  Andělská slavnost, kterou pořádá Letní dům, se uskutečnila o víkendu 7. – 9. prosince 2018 v Krompachu.

  Hostinu pro děti již 18. rokem připravuje firma Sodexo, s.r.o.


  Letní dům, z.ú.
  Letní dům pomáhá již 21 let – od roku 1997 – dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám; pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.
  Více: www.letnidum.cz

  Autor