Řada malých organizací, které pracují s dětmi a mládeží nemá dostatečné kapacity, ať už personální nebo finanční, aby se mohla zapojit do velkého projektu z vyhlášených operačních programů. Nyní se to však mění.

  Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

  V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která je určena právě pro malé organizace.

  Cílem aktivit této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání – tedy volnočasové práce s dětmi a mládeží – a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků nestátních neziskových organizací. Cílem je zaměření na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.

  „Pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, jak získat podporu z evropských zdrojů na svou činnost,“ říká Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina.

  Právě Rada dětí a mládeže kraje Vysočina připravuje a koordinuje podání projektu na Vysočině. „V rámci projektu je nezbytné sdružit více organizací, které budou realizovat svoje aktivity prostřednictvím takzvaných šablon – malých předpřipravených projektů,“ dodává Jan Burda.

  Cílem je zapojit do projektu co největší množství organizací. Proto Rada dětí připravila pět informačních seminářů – ve všech okresních městech Vysočina – na kterých bude zájemce informovat o možnostech zapojení.

  A kdy a kde se semináře konají?

  28. února – TŘEBÍČ – 16 – 18 hodin – ICM TŘEBÍČ (Nádražní 18)
  4. března – JIHLAVA – 16 – 18 hodin – KOUS VYSOČINA (Žižkova 98)
  7. března – HAVLÍČKŮV BROD – 16 – 18 hodin – kancelář ČČK (AZ Centrum, 2. patro)
  12. března – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 16 – 18 hodin – Městský úřad (velká zasedací místnost)
  13. března – PELHŘIMOV – 16 – 18 hodin – Hodina H (Hrnčířská 111)

  Více informací: Jan Burda 777 750 131, predseda@rdmkv.cz


  Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
  vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací. V současné době realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz , www.volnycas- vysocina.cz a další. Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz