Nebezpečí klimatické změny stále nenachází v českém myšlenkovém prostoru přílišný ohlas. Je ale pravděpodobné, že čas co zbývá do masového vymírání živočišných a rostlinných druhů na této planetě se rychle nachyluje.

    V roce 1989 prohlásil Noel Brown, vedoucí UNEP (Agentura OSN pro ochranu životního prostředí), že máme 10 let na zvládnutí skleníkového jevu, jinak se dostane mimo lidskou kontrolu. Hermann Scheer(1940-2010), významný německý politik a důsledný propagátor obnovitelné energie, mimo jiné nositel Alternativní Nobelovy ceny na pražské přednášce citoval polského satirika „…někteří lidé začínají dělat jisté věci již od začátku příliš pozdě“…

    Obdobně se vyjadřujících autorů není málo, mezi nimi můžeme jmenovat arizonského profesora Guy McPhersona na jehož blogu je uvedeno mnoho článků, rozhovorů a videí, které mapují klimatickou změnu a nadcházející globální kolaps. Tento evoluční biolog je přesvědčen že k masovému vymírání života na zemi může dojít během deseti až patnácti let, a nebo také dříve. V jeho obsáhlé revue o klimatické změně je uvedeno několik stovek odkazů a detailní rozbor faktorů klimatické změny.

    Více:
    https://milansmrz.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=679831