Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2017–2020.

    Semináře proběhnou během září v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech 23. 9. a 26. 9. (Praha), 30. 9. (Ostrava), 1.10. (Brno). Pražský seminář 26. 9. je večerní!

    Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

    Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii čtyř informačních seminářů, na kterých budou účastníkům představeny dotační programy a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM. Semináře jsou určeny pro zájemce z NNO. V případě organizací s pobočnými spolky je pak z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací, nikoliv jednotlivým pobočným spolkům.

    Bližší informace získáte a registraci na semináře můžete provést na adrese www.crdm.cz/seminare