Víte, jak fungují nízkoprahové sociální služby pro teenagery? Tento týden máte příležitost se s nízkoprahovými kluby seznámit.

  Poslední zářijový týden po celé republice více než stovka nízkoprahových klubů otevře dveře veřejnosti. Začíná Týden nízkoprahových klubů, který již potřinácté pořádá Česká asociace streetwork. Cílem akce je zbořit mýty o činnosti těchto klubů a zároveň zábavnou formou dětem a rodičům představit své služby. Kluby po celé republice pomáhají dětem a mladým lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci.

  Od 23. do 29. září může veřejnost zapojené kluby navštívit a seznámit se s jejich službami. Letos se do akce zapojil rekordní počet zařízení, a to 112 zařízení ze všech krajů včetně hlavního města. Tato již tradiční akce odstraňuje bariéry mezi kluby a veřejností. Ta má podle organizátorů Týdne často mylné představy o tom, k čemu tyto služby slouží.

  „Za rok se do problému dostane několik desítek tisíc dětí a mladých lidí. Kluby jim pomáhají hledat východisko ze situací, ve kterých si sami neumí poradit. Jde o situace v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, nebo související s dospíváním. Aby usnadnily poradenství, kluby nabízejí i volnočasové aktivity.
  „Tento týden má veřejnost možnost nahlédnout, ale i využít poradenství nejen v otázkách dospívání dětí, ale třeba také v tématech, jako jsou závislosti, rozvod, šikana apod.,” uvádí ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová. Návštěvníky kluby lákají mj. na grilování, přednášky, zážitkové workshopy nebo na promítání filmů.

  Nízkoprahové služby pro děti a mládež poskytují služby pro děti a mladistvé od 6 do 26 let. S mladšími dětmi pracovníci řeší převážně problémy v rodině, šikanu nebo školní neúspěchy. S teenegery jsou to témata sexuality, vztahových problémů, zaměstnání, bydlení, dluhy apod. „Musím říct, že tyto služby jsou nenahraditelné. Díky jejich práci předcházíme závažnějším problémům, které by mohly nastat a mohly by zatěžovat celou společnost,” dodává Zikmundová.

  Do klubu může přijít kdokoliv, kdo potřebuje pomoc nebo podporu v situaci, se kterou si neví rady. Stejně tak pracovníci chodí za dětmi do terénu. „Docházíme do problematických lokalit nebo ubytoven za uživateli naší služby a věnujeme se buď volnočasovým aktivitám, nebo poradenství. U mladších dětí se soustředíme především na preventivní aktivity. Organizujeme např. fotbalové turnaje, taneční soutěže a tábory, což mj. posiluje důvěryhodný vztah mezi pracovníky a klienty. Starším klientům poskytujeme především sociální poradenství, doprovázíme je na úřady a do dalších institucí,” popisuje konkrétní činnost Petra Káčerková z organizace Ponton, která letos se svým týmem získala za svou práci oborové ocenění. Podle registru sociálních služeb nyní nízkoprahové služby pro děti poskytuje téměř 260 zařízení. Tato služba je pro všechny klienty bezplatná. Celkem v nich pracuje 900 pracovníků, kteří ročně pracují s několika desítkami tisíc dětí.

  Celkový přehled všech zapojených zařízení včetně jejich programů v rámci Týdne nízkoprahových klubů naleznete na webových stránkách České asociace streetwork.


  Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní programy pro děti a mládež. Služby poskytují poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let. Více na www.streetwork.cz.


   

  Autor