Mezinárodní konference „Kultura spojuje!“ se uskutečnila ve dnech 2.-3.října 2019 v zasedacím sále Ministerstva kultury na Maltézském náměstí v Praze.

  Mezinárodní konference „Kultura spojuje!“ 2019

  Zaměřila se na průzkum kultury jako nástroje pro větší sociální soudržnost, který lze využít v mnoha dalších oblastech, např. sociální, zdravotní, vzdělávací, atd. Hledala také nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR.
  Mezinárodní konference „Kultura spojuje!“ 2019 Mezi řečníky konference byli zástupci Evropské komise, členové mezinárodních expertních skupin OMC, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV, MZ), tj. kultury a dalších resortů. Velká pozornost byla věnována i jednotlivým projektům z Evropy i České republiky, kterým se takové mezioborové napojení daří.
  Konferenci „Kultura spojuje!“ pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) Také Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se zúčastnily konference s vlastním příspěvkem.
  PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, vystoupila s hodnocením projektu Pokusné ověřování, který historicky poprvé propojuje oblast působení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ministerstva kultury (MK).

  Markéta Pánková, ředitelka NPMK a koordinátorka projektu Pokusné ověřování, představila účastníkům konference jedinečnost tohoto počinu. „Pokusné ověřování – Vzdělávací program paměťových institucí do škol“ propojuje paměťové instituce a jejich spolupráci v rámci vzdělávání žáků základních škol a nižších stupňů gymnázií. Edukace v paměťových institucích po předchozích dvou ročnících přináší pozitivní výsledky a nyní také hmatatelný výsledek: do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) se promítne novela školského zákona. Ta přinese základním školám (plošně) finanční prostředky na vzdělávání v paměťových institucích, aby učitelé mohli dopřát žákům další perspektivu poznatků.
  Ve školním roce 2019/2020 probíhá již 3. běh Pokusného ověřování. Účast žáků na edukačních programech se stane součástí školní výuky. Pokusné ověřování je unikátní také tím, že historicky poprvé propojuje oblast působení MŠMT a MK.
  Konferenci „Kultura spojuje!“ svými výstupy obohatily zástupci Evropské komise, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV nebo MZ), představeny byly evropské i české projekty založené na mezioborovém propojování.

  Markéta Pánková, ředitelka NPMK, přiblížila také Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského, které NPMK slavnostně zahájily v pondělí 2. září 2019 v Pantheonu Národního muzea. V rámci národních oslav v letech 2020 – 2022 proběhne řada kulturních akcí a konferencí, které připomenou odkaz a dílo Učitele národů. Aktuální informace k Národním oslavám J. A. Komenského jsou k dispozici na webu www.comenius350.cz

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK): www.npmk.cz

  Více o konferenci: https://konference.nipos.cz/