Co je to za podivné zkratky? Jde o dlouhodobé monitorovací programy: JPSP – Jednotný program sčítání ptáků a LSD – Liniové sčítání druhů (viz birdlife.cz/lsd).

    https://www.birdlife.cz/ubyvaji-kosi-aneb-k-cemu-je-nam-jpsp-a-lsd/

    Jedním z důvodů, proč Birdlife.cz tyto programy organizuje a proč se jich spolupracovníci ve svém volném čase účastní, je snaha mít aktuální a přesné informace o změnách početnosti jednotlivých ptačích druhů.

    Třeba loni v zimě jsme byli svědky zpráv o tom, jak následkem onemocnění virem USUTU „vymírají kosi“. Virus se totiž skutečně loni v létě na několika místech v Česku objevil a nacházeli se i mrtví kosi černí. ČSO jako odborná organizace se tedy na otázku, zda kosů skutečně tak dramaticky ubývá v možné souvislosti s výskytem viru Usutu (viz i článek birdlife.cz/o-ptacich-na-krmitkach-o-scitani-a-taky-o-viru-usutu), pokusila najít odpověď s pomocí údajů ze sčítání ptáků.

    Mohli jsme to zhodnotit až po letošní jarní sezóně, srovnáním početností kosů zjištěných standardizovanou metodikou v obou letech 2018 a 2019.
    Výsledky sčítání najdete na https://www.birdlife.cz/ubyvaji-kosi-aneb-k-cemu-je-nam-jpsp-a-lsd/