pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Jak dopadla schůzka s ministrem školství?

Autor: Aleš Sedláček | zařazeno: 24. 1. 2020 | přečteno 1045

Podrobně o ní informuje předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček:

Schůzka zástupců ČRDM s ministrem školství (leden 2020)

V pátek 18. ledna jsme měli schůzku na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nad několika tématy, která společně dlouhodobě řešíme. Schůzka to byla na nejvyšší úrovni, bylo to věcné, příjemné a díky všem, že si našli čas se sejít u jednoho stolu. Na straně MŠMT ministr Robert Plaga, náměstek Karel Kovář a státní tajemník Jindřich Fryč. Za spolky předseda ČRDM Aleš Sedláček, starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický, předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný a předseda Pionýra Martin Bělohlávek.

Důležité při vyjednávání se státem bylo vždy zapojení klíčových hráčů, tedy šéfů aktivních členských organizací. Je tomu tak dodnes.

Schůzka zástupců ČRDM s ministrem školství (leden 2020) Úvodem našeho jednání jsme přinesli pár příběhů o tom, jak by i malá finanční částka mohla v našich organizacích být prospěšná. O spolcích, které mají obrovský převis zájemců, ale nemají na provoz a opravy kluboven. O tom, jak se snaží zachovat dostupnost aktivity pro všechny zájemce, bez ohledu na finanční možnosti rodičů. Vzhledem k tomu, že naprostá většina činností je v našich organizacích zajišťována dobrovolníky, peníze, které žádáme, směřují na jejich podporu v oblasti zajištění jejich vzdělávání a péče o jejich rozvoj a nevyhoření. A také do zajištění základen, pro činnost nutných. Ubytování za tržní ceny je pro naši činnost nereálné, proto většinově využíváme chalupy, které si půjčujeme navzájem, stejně tak jako tábořiště, klubovny apod. Zajímavá byla i zkušenost se zaměstnavateli. Máme totiž čím dál častější zpětnou vazbu, že zkušenost z dětské či mládežnické organizace je hodnocena lépe než prestižní škola. Schopnost pracovat v týmu není u absolventů sebelepší školy samozřejmostí.

1. Navýšení financí do oblasti mládeže v roce 2020 a ve výhledu do dalších let

ČRDM u ministra školství Roberta Plagy (leden 2020) V Poslanecké sněmovně byl při schvalování rozpočtu předložen skupinou poslanců pozměňovací návrh (PN) na navýšení investic v oblasti mládeže v rozpočtu MŠMT o 20 mil. Kč na rok 2020. Tento návrh nebyl přijat a překvapilo nás, že i někteří z poslanců, kteří ho podávali, ho pak nepodpořili. Když jsme se některých ptali proč, tak nám sdělili, že MŠMT to zajistí ze svých peněz, a tudíž PN není potřeba. Mládež samozřejmě podporují a navýšení je na místě. Opakovala se situace podobná té z minulého roku. S ministrem Robertem Plagou jsme měli možnost věc probrat. I přesto, že v současné době MŠMT žádné volné peníze nemá, se bude snažit – v případě, že se nějaké nespotřebované prostředky z minulého roku objeví – kapitolu mládeže posílit. Zde jsme doporučili speciální výzvu na neinvestiční infrastrukturu typu drobných oprav, dovybavení základen, vybavení pro činnost apod.

2. Nové rozdělení agend souvisejících s mládeží

S náměstkyní Pavlou Katzovou (finance) a náměstkem Karlem Kovářem (vzdělávání, mládež, sport) jsme pak řešili způsob a harmonogram přípravy nových investičních programů. V nové organizační struktuře MŠMT je odbor pro mládež umenšen a některé agendy jsou předány na odbory jiné – Investiční programy jsou jednou z těchto agend. Jak jsme si vysvětlili, příprava bude probíhat v těsné spolupráci věcného odboru a odboru, který bude dotaci vyhlašovat a administrovat. Role ČRDM by měla zůstat tak jako v minulosti, tedy podobná jakémusi „zrcadlu z terénu“. Měli bychom shromažďovat potřeby a hledat důvody v argumentaci, proč právě tyto potřeby by měly být hrazeny z příslušné výzvy. Zástupci ČRDM byli doposud v hodnotící komisi bez práva hlasovacího. Jejich úloha byla hlavně ta, aby „terénu“ mohli potvrdit či vyvrátit (kdyby se tak stalo) spravedlivost procesu výběru.

3. Dům na Senovážném náměstí 24 a jeho rekonstrukce a budoucí využití

Dům na Senovážném náměstí 24 má pohnutu historii. V jeho útrobách sídlí některé naše organizace, včetně ČRDM. Byl to dům, který před revolucí vlastnil Socialistický svaz mládeže (SSM). Spadl tedy do Fondu dětí a mládeže (FDML), který měl při likvidaci zajistit, aby byl svazácký majetek využíván nástupnickými organizacemi. Spolky, které se v domě po revoluci usídlily, založily speciální sdružení s názvem Přístav (pozor, nezaměňovat s cenou ČRDM Přístav). Přístav zpracoval projekt využití domu a ucházel se o převod z FDML. Poslanci nakonec zvolili konzervativnější postup a dům zákonem o likvidaci FDM, převedli do správy MŠMT – s tím, že musí být využíván ve prospěch dětí a mládeže. MŠMT se pak dlouhá léta soudilo s Prahou 1. Spor nakonec vyhrálo. Bohužel spory a faktické změny vlastnictví blokovaly dlouho plánovanou a nutnou rekonstrukci. Nyní jsme ve fázi, kdy hledáme technické řešení, jak dům zrekonstruovat a kdo z jakých peněz rekonstrukci zaplatí. MŠMT po prostudování celé historie a právním výkladu zákona o státním majetku a zákona o likvidaci FDM, uznalo odpovědnost za rekonstrukci a pracuje na její projektové přípravě. Zároveň deklaruje, že zachová i nadále výhodné podmínky, za kterých organizace v domě historicky sídlí.

4. Vysvětlení podnětů ČRDM k materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+

Státní tajemník Jindřich Fryč, mj. bývalý ředitel odboru pro mládež, je velkým hybatelem přípravy vzdělávací strategie 2030. Její hlavní směry vzdělávací politiky (tedy jakousi „kostru“) jsme v rámci ČRDM připomínkovali.

Jsme rádi, že se tam objevuje pojem neformálního vzdělávání a hovoří se tam o propojování se vzděláváním formálním, nicméně příklady, které jsou tam pro názornost uvedeny, nám přijdou nevhodné. Připomínky jsme poslali zpracovatelům a s odborem pro mládež budeme spolupracovat na jejich rozvedení a promítnutí do další verze dokumentu. Jindřich Fryč vyslovil názor, že koncepce vůči mládeži, což je dokument, který v minulosti MŠMT zpracovávalo a vyhodnocovalo a na jeho základě také vyhlašovalo dotační programy, by bylo lepší integrovat právě do zmíněné strategie vzdělávací politiky. V následné teoretické úvaze jsme probírali harmonogram příprav i přednosti či rizika tohoto postupu. Ministr Robert Plaga se taktéž kloní k navrženému řešení.Související články:
Ministerstvo školství představilo návrh textu Strategie 2030+ - 23.06.2020
Uznané organizace dětí a mládeže se sešly na MŠMT - 11.06.2020
MŠMT: Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství - 15.04.2020
Změna výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - prodloužení realizace - 08.04.2020
Konference ke vzdělávací politice 2030 - 08.11.2019
Konference Absolventi vysokých škol v České republice - 21.10.2019
Změny v dotačních programech MŠMT na rok 2020 po proběhnutí seminářů pro žadatele - 18.10.2019
Po absolventech VŠ je velká poptávka na trhu práce - 14.10.2019
Video: Seminář MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro neziskovky pracující s dětmi - 27.09.2019
Semináře MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro neziskovky pracující s dětmi zahájeny - 23.09.2019
Začínají informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro roky 2017–2020 - 23.09.2019
Nové semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro roky 2017–2020 - 16.09.2019
Ministr Plaga ocenil nejlepší zpracování tématu šikany - 29.06.2019
Seminář pro žadatele – výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - 04.03.2019
Změna termínu vyhlášení výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - 21.02.2019
Pro organizace pracující s mládeží je připraveno 200 milionů korun - 21.02.2019
Školský ombudsman se pyšní Zlatým oříškem - 31.01.2019
Kraje dostanou miliardu na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů - 28.11.2018
Školský ombudsman řešil téměř dva tisíce podnětů - 18.10.2018
27. 10. 2018 bude Den otevřených dveří na MŠMT - 17.10.2018
Semináře k podávání žádostí o státní dotace MŠMT na rok 2019 zahájeny! - 20.09.2018
První seminář k podávání žádostí o státní dotace pro NNO na rok 2019 - 20.09.2018
Přihlaste se na semináře k podávání žádostí o státní dotace na rok 2019 - 23.08.2018
Ombudsman řešil letos maturity, konkurzy na ředitele i šikanu - 20.07.2018
MŠMT přijalo nápravná opatření k maturitám - 18.07.2018
Státní tajemník Fryč předal ocenění Ekoškola - 02.07.2018
Zdravice ministra školství Roberta Plagy k ukončení školního roku - 30.06.2018
Sněmovna o rok odložila reformu financování regionálního školství - 29.06.2018
Ministerstvo seznámí školy s novým způsobem - 12.05.2018
Ombudsman řešil od začátku roku zejména šikanu a inkluzi - 29.04.2018
Ministr Plaga ocenil paralympioniky - 03.04.2018
Medaili MŠMT získalo 40 vynikajících pedagogů - 31.03.2018
MŠMT dostalo příslib navýšení peněz na změnu financování, reforma se nebude odkládat - 28.03.2018
Do 1. tříd letos nastoupí 108 tisíc dětí - 26.03.2018
Prázdniny a školní rok 2018–2019 - 06.02.2018
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018 - 29.01.2018
MŠMT: předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2018 - 01.01.2018
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2018 - uzávěrka 29. 12. 2017 - 28.12.2017
Dotační programy pro sport budou vyhlášeny v lednu - 26.12.2017
Sněmovna schválila pro MŠMT historicky nejvyšší rozpočet - 21.12.2017
Nezapomeňte - dotační program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže má uzávěrku 29. 12. 2017 - 20.12.2017
Reakce MŠMT na téma společné vzdělávání a soukromé školy - 20.12.2017
Na navýšení platů poslalo MŠMT 1,9 mld. - 30.11.2017
MŠMT nemůže při financování sportu postupovat dle návrhu České unie sportu - 21.10.2017
Videozáznam ze semináře k dotacím na rok 2018 - 08.10.2017
MŠMT vyhlásí 2. 10. podmínky dotačního programu IV, určeného pro údržbu a provoz sportovních zařízení - 29.09.2017
MŠMT: Způsob omlouvání dětí v mateřských školách určuje i nadále školní řád - 12.09.2017
Ze zdravice ministra školství Stanislava Štecha k novému školnímu roku - 05.09.2017
Od září budou učitelé lépe chráněni před šikanou - 31.08.2017
Vláda schválila 400 mil. na podporu společného vzdělávání - 22.08.2017
Semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro roky 2017 až 2020 - přihlaste se! - 18.08.2017
Ministr Štech přijal zástupce České rady dětí a mládeže - 28.07.2017
Z jednání u pana ministra Štecha - 26.07.2017
Učitelé si zaslouží podporu své profese - 26.06.2017
Novým ministrem školství se stal Stanislav Štech - 22.06.2017
Vláda uznala požadavek MŠMT na zkvalitnění vzdělávání - 07.06.2017
Hlášení letních táborů k dotaci MŠMT - 06.06.2017
Prázdniny a organizace školního roku 2018-2019 - 06.06.2017
Prázdniny a organizace školního roku 2017-2018 - 06.06.2017
MŠMT: Pokyny pro poskytnutí výročních zpráv za rok 2016 - 31.05.2017
Ministryně školství Kateřina Valachová píše (nejen) pedagogům - 31.05.2017
Vláda schválila na kariérní systém pro letošek 404 milionů - 24.05.2017
Maturanti z matematiky se oproti loňsku zlepšili - 23.05.2017
Čeští středoškoláci uspěli na evropské olympiádě mladých vědců - 22.05.2017
Jediné peníze, které MŠMT začne v nejbližší době rozesílat, jsou dotace z programu pro děti a mládež - 10.05.2017
Pracuji dále ve prospěch škol,učitelů a dětí, říká ministryně školství k oznámení premiéra Sobotky - 03.05.2017
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – programy č. 1 a 2 - 20.04.2017
NejFake a MŠMT podpořilo projekt k odhalování šikany ve školách - 28.03.2017
Národní konference o mládeži 2017 - 12.03.2017
Národní konference o mládeži 2017 - Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat? - 22.02.2017
Vláda schválila povinnou maturitu ze tří předmětů - 20.02.2017
Národní konference o mládeži 2017 - přihlašte se! - 12.02.2017
Národní konference o mládeži 2017 - přihlaste se! - 08.02.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+