I za zpřísněných hygienických opatření, která se letos pojí se všemi letními tábory pro děti a mládež, vyrazí skauti z jihu Moravy na rekordních 159 táborů.

  Víc než zostřená protiepidemická opat-ření, je na řadě míst trápí kůrovec a sucho.

  Tábořiště Valdíkov v roce 2019 - okolní lesy spořádané kůrovcem (foto archiv střediska Ignis) Kůrovec dal zabrat třeba tábořištím na Vysočině, zejména těm na Třebíčsku. „Smrky v okolí našeho tábořiště sežral kůrovec. K jejich úplnému vykácení bohužel zatím nedošlo, suché stromy stojí všude v okolí tábořiště, praskají a padají. Je to velmi nebezpečné,“ říká vedoucí brněnského skautské-ho střediska Ignis Martin Kyselák.

  Tábořiště Valdíkov, kde skauti vysadili přes čtyři stovky stromků (foto archiv střediska Ignis, 2020)Tábořiště Valdíkov, kde skauti vysadili přes čtyři stovky stromků (foto archiv střediska Ignis, 2020) Zkázu tábořiště ve Valdíkově, kam jezdí skauti ze střediska Ignis už 16 let, mají pomoci odvrátit nově vysazené stromy. „Na jaře jsme vysadili celkem 434 stromů. Jde o kombinaci jasanů, jilmů, buků, smrků, borovic, lip, jedlí a jeřábů. Vyrostou sice až za 20 let, ale je to investice do budoucna,“ věří Kyselák.

  Dubnové a květnové sucho málem způsobilo, že nově vysazené stromky zahynuly. Aby se to nesta-lo, jezdili je skauti každý týden zalévat. V časech, kdy si měli lidé držet kvůli epidemii koronaviru odstup od ostatních, si vypomohli rodinnými brigádami, aby se na tábořišti nepotkávali s ostatními. „Současné deště nám hrají do karet,“ chválí si Kyselák. Další péči o stromky už mohou v případě potřeby skauti zajistit během táborů, které se na louce vystřídají dva, každý v délce tří týdnů.

  Tábořiště Valdíkov, kde skauti vysadili přes čtyři stovky stromků (foto archiv střediska Ignis, 2020) Sucho pak znesnadňuje skautům tábory již několik posledních let, a to hlavně na tábořištích, kde až donedávna měli jako hlavní zdroj pitné vody vodu ze studánky. “Za normálních okolností se snažíme mít tábor co nejvíce v souladu s přírodou a auta či jiná technická vybavení se snažíme používat jen minimálně. Studánka, ke které jsme chodili pěšky s kárkou, nám ale před rokem téměř vyschla a my tak pro vodu musíme jezdit autem do vesnice,” říká vedoucí jednoho z břeclavských skautských oddílů Richard Hladký a dodává, že doba načerpání 150 litrů vody se z původní půl hodiny zvýšila na hodiny tři. Kromě toho se ale ve studánce začaly díky teplu množit nebezpečné bakterie, takže voda z ní přestala být pitná docela.

  I přes ztížené podmínky letos skauti z jižní Moravy pořádají celkem 159 táborů, což je nejvíce za posledních deset let. Radost z pobytu v přírodě i hromada zážitků tak čeká na necelých 5 tisíc dětí, které na táborech stráví dohromady 73 977 dnů. Starat se o ně bude ve svém volném čase přes 1300 vedoucích.

  Výrazně vzrostl zejména počet táborů pořádaných brněnskými skauty. S nimi letos za letním dob-rodružstvím vyrazí přes 2 000 dětí a táborů se chystá 67 oproti loňským 57. Na táborech děti stráví v součtu 33 218 dnů, dalších 8 603 dnů dobrovolnické práce jim ve svém volném čase věnuje více než pětistovka brněnských skautských vedoucích.

  COVID zhatil mezinárodní tábory
  Naopak o tábory letos přijdou na skautské základně Kaprálův mlýn, kterou skauti provozují nedale-ko Ochozi u Brna. Na louky u základny každoročně jezdí tábořit zahraniční skauti. Kvůli koronaviru letos nepřijedou, a tak základna přišla s náhradním plánem. “Nově letos nabízíme příměstské tábo-ry pro děti od 6 do 15 let. Chtěli jsme je začít nabízet už dlouho a letošní rok nám dal příležitost se do jejich přípravy naplno pustit. Letos také výjimečně nabízíme možnost pronájmu mlýna pro firemní akce nebo skupinové rekreace,” uvedl Tomáš Kozel, ředitel základny, která jinak slouží jako středisko ekologické výchovy a mezinárodní skautské centrum.

  Klára Procházková
  Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

  #koronavirus

  #tabor

  Autor