Tvoříme kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál, posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem.

  Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naše kurzy jsou zážitkem, který vyvolává pozitivní změny v jednotlivci i společnosti.
  Jsme Prázdninovka. Děláme kurzy, které mění svět.
  Vyberte si z letošní nabídky!

  Zpětná vazba jako klíč k rozvoji pedagoga I a II
  Vyberte si z letošní nabídky kurzů Prázninové školy Lipnice... Kurz zážitkové pedagogiky pojímá téma, které je nejen v pedagogických kruzích často zmiňované. Nabízí trénink technik a prostředků, které při správném uchopení napomohou rozvoji důvěry v kolektivu a zlepší tak vztahy mezi pedagogy a atmosféru ve sborovně.
  Navazující kurz přenáší naučené poznatky z prostředí kolegiálního do pedagogického procesu směrem k žákům, studentům či účastníkům akcí.

  První krok k mentoringu
  Kurz je úvodem do poznatků o přínosu kolegiální podpory ve vzdělávacích skupinách. Je vystavěn tak, aby účastník získal přehled, seznámil se s tématem a zjistil, jestli a jak tento přístup využívat.
  Jedná se o úvodní sebezkušenostní vzdělávací kurz vytvořený z originálních herních programů zážitkové pedagogiky a z konstruktivistického modelu kolegiální podpory 3S.

  Metodické kurzy
  Kompletní nabídku metodických kurzů najdete na našem webu.
  Vyzdvihli bychom zde listopadový kurz Cesta hrdiny, seznamující účastníky s konceptem práce s příběhy hrdinů a jeho využití v programech.
  Vypsány jsou také nové termíny Certifikovaného výcviku Metod zážitkové pedagogiky a tentokrát hned na třech místech. V PrazePraze, Brně a Bratislavě. Neváhejte a naučte se učit prožitkem.

  Kurzy pro žáky
  Pokud hledáte pro vaše třídní kolektivy zajímavé kurzy, kontaktujte nás pro získání naší nabídky. Nebudou pro ně pouze zážitkem, ale přinesou jim rozvoj potřebných softskills kompetencí nebo pomohou nastavit pravidla fungování nové třídy. Prázdninová škola Lipnice je i výhradním nositelem značky Outward Bound v ČR a její metodiky. Díky tomu může vaší třídě nabídnout putování v přírodě a práci s překážkami, které před ně bude klást.
  Naberte během letních dnů dostatek sil a energie nejen do vzdělávání a příprav programů pro druhé, ale i pro vlastní seberozvoj.

  Kontaktujte nás na mailu kurzy@psl.cz

  Od roku 1977 je Prázdninová škola Lipnice průkopníkem zážitkové pedagogiky u nás. Zkušenosti a tradice spolu s propracovaným vzděláváním jejích instruktorů, důrazem na otevřenost, experiment a inovace staví PŠL do čela oboru.
  www.psl.cz

  Autor