Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.

  Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v první polovině listopadu 2020. Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

  Výzva č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

  Oprávněný žadatel: je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“
  Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020

  Výzva č. 2 střešní organizace

  Oprávněný žadatel: na základě svazového principu sdružuje právnické osoby, které mají alespoň v 70 % ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností
  Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020

  Výzva č. 3 pro ostatní NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží

  – bude zveřejněna do poloviny listopadu 2020