Předseda ČRDM Aleš Sedláček apeluje v dopisech ministru zdravotnictví a hlavní hygieničce ČR na zvážení a úpravu následujících bodů: „Jednou ze specifických aktivit a tedy i jednou z priorit pro rok 2021, kterou MŠMT stanovilo, je i propojování formálního a neformálního vzdělávání.

    Jedná se tedy o spolupráci NNO a škol. V rámci programů státní podpory je počet propojených škol rovněž jeden z hodnocených indikátorů. Současná omezení však školám neumožňují se takových programů účastnit. Přijatá opatření systému PES pro školy umožňují školy v přírodě a další pobytové školní akce až v 1. stupni PES.“

    „Navrhujeme, aby školám bylo umožněno realizovat výjezdové akce typu škol v přírodě, adaptačních kurzů a školních výletů již od 3. stupně PES v tomto rozsahu: 3. stupeň: jen jedna třída ZŠ, zachování homogenity třídy; 2. stupeň: žáci jedné školy, max. 50 dětí; 1. stupeň: omezení běžná. U škol v přírodě a jiných školních pobytových akcí vidíme paralelu s letními tábory, které se konaly za zpřísněných podmínek v létě 2020. S radostí musíme konstatovat, že to bylo dobré rozhodnutí, které nijak nepřispělo k šíření nákazy, vzhledem k počtu dětí, které tábory prošly,“ citujeme z dopisů.

    http://crdm.cz/clanky/aktuality/skoly-v-prirode-a-pes/