Počátkem letošního roku starosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma představil veřejnosti záměr na zbudování vícepodlažních teras, mol a lávek před říční navigací Smetanova nábřeží na pražském Starém Městě. Proti tomuto záměru vystoupil otevřeným dopisem prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda Uměleckohistorické společnosti.

    Pohledově exponovaná fronta Smetanova nábřeží se významným způsobem podílí na utváření jedinečného pražského panoramatu. Vyznačuje se vysokými urbanistickými, architektonickými a kulturními kvalitami. Její součástí je kamenná říční navigace zbudovaná v letech 1841–1845 na základě projektu architekta prof. Bernharda Gruebera (1807–1882).

    Text otevřeného dopisu uvádíme v plném znění zde:
    https://dejinyumeni.cz/2021/03/29/uhs-proti-nevhodne-zastavbe-smetanova-nabrezi/